strona główna Wyposażenie Warsztatowe inwestycje (cz. I)
2012-08-22, ostatnia aktualizacja 2012-08-22 08:14

Warsztatowe inwestycje (cz. I)

W nowym obiekcie inwestor sam określa niezbędne warunki lokalowe i rozmieszczenie stanowisk

Fot. Launch

W nowym obiekcie inwestor sam określa niezbędne warunki lokalowe i rozmieszczenie stanowisk

Obiekt warsztatowy i jego wnętrze muszą umożliwiać prawidłowe wykonywanie procesów technologicznych, lecz mają również znaczenie marketingowe, będąc głównym elementem wizerunku firmy.

Sektor usług motoryzacyjnych uległ w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci ogromnym przemianom. Spowodowane było to przede wszystkim wielkim postępem technologicznym zarówno w konstrukcjach pojazdów samochodowych, jak i w dziedzinie sprzętu warsztatowego, niezbędnego do ich bieżącej obsługi serwisowej, diagnozowania usterek oraz napraw.  Na polskim rynku motoryzacyjnym zmiany te były jeszcze bardziej nasilone ze względu na zaistniałą  transformację ustrojową i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Przed tymi zmianami usługi motoryzacyjne wykonywane były w zdecydowanej większości przypadków w miejscach i obiektach nieprzygotowanych profesjonalnie do prowadzenia tego rodzaju działalności. Były to przeważnie jednostanowiskowe warsztaty, świadczące motoryzacyjne usługi w zwykłych garażach osiedlowych lub przydomowych. Obecnie, po upływie około dwóch dziesięcioleci, tego typu punkty usługowe niemal całkowicie zniknęły już z naszego otoczenia. 

W tej chwili, przy ogromnej konkurencji istniejącej na rynku w sektorze usług motoryzacyjnych, obiekt warsztatowy oraz jego wyposażenie są wizytówką firmy, więc mają bardzo istotny wpływ na pozyskiwanie potencjalnych i utrzymywanie dotychczasowych klientów. Optymalne rozplanowanie przestrzenne warsztatu samochodowego jest konieczne przede wszystkim ze względu na prawidłową realizacje procesów naprawczo-technologicznych.

warsztatowe inwestycje

W przypadku adaptacji obiektu stanowiska obsługowe dostosowuje się do istniejących możliwości

W przeszłości jednak warsztaty samochodowe otwierali ludzie już wcześniej bezpośrednio związani z branżą motoryzacyjną i zajmujący się obsługą i naprawą pojazdów. Byli to przede wszystkim przechodzący do prywatnej działalności gospodarczej pracownicy uspołecznionych firmach, świadczących tego typu usługi. Mieli więc oni dostateczną wiedzę na temat funkcjonowania warsztatu. Dzisiaj bardzo często na otworzenie własnego warsztatu samochodowego decydują się ludzie niemający specjalnego doświadczenia w tym zakresie i niezwiązani wcześniej bezpośrednio z tym sektorem usług. Posiadają natomiast wystarczające zasoby finansowe na budowę i wyposażenie obiektu warsztatowego, a także nadzieję, że popyt na usługi w branży motoryzacyjnej utrzymywać się będzie jeszcze długo na obecnym, wysokim poziomie. Uruchomienie warsztatu traktują więc przede wszystkim jako długoterminową inwestycję posiadanych środków finansowych. 

Budowa czy adaptacja

Niezależnie od przesłanek decyzji dotyczącej podjęcia motoryzacyjnej działalności usługowej potencjalny inwestor ma dwie drogi prowadzące do jej realizacji. Pierwsza to zakup zabudowanej nieruchomości, której obiekty nadają się do niezbędnej adaptacji, a drugą jest budowa nowego warsztatu od podstaw na zakupionej w tym celu działce budowlanej. Z jednym i drugim rozwiązaniem wiążą się inne koszty inwestycji, każde z nich wymaga odmiennych metod jej optymalnej realizacji.

Na wariant pierwszy, zwykle tańszy, decydują się inwestorzy w sytuacji, gdy nie posiadają dostatecznych środków finansowych na budowę nowego obiektu lub gdy są właścicielami istniejącej już infrastruktury, którą można dostosować do potrzeb warsztatowych w drodze adaptacji budynku lub kilku budynków. Jeśli jednak pozwalają na to zgromadzone fundusze, wybiera się zdecydowanie koncepcję zaprojektowania i wybudowania nowego obiektu warsztatowego.

Decydując się na to pierwsze, mniej ambitne rozwiązanie należy jednak pamiętać, że w przypadku budowy nowego obiektu uzyskuje się dużą powierzchnię roboczą (dostosowaną bezpośrednio do potrzeb), szerokie ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i stanowiska przystosowane do odrębnych funkcji i zadań. Adaptacja istniejących obiektów wiąże się zwykle z małą powierzchnią całego obiektu (od 20 do 100 m kw.) i poszczególnych stanowisk obsługowych, a często dodatkową niedogodnością jest ich rozlokowanie w kilku oddzielnych budynkach. Koncepcją zdecydowanie niekorzystną jest adaptacja obiektów użytkowanych na zasadzie dzierżawy, ponieważ brak pełni praw właścicielskich dodatkowo utrudnia i komplikuje całą procedurę tworzenia i późniejszego funkcjonowania warsztatu. 

Technologiczne moduły i ciągi

W przypadku warsztatów samochodowych nie ma jednoznacznych, obowiązkowych wytycznych dotyczących ich wyposażenia. Wyjątkiem są tutaj stacje kontroli pojazdów, gdzie obowiązują wymogi określone szczegółowymi przepisami, dotyczące zarówno wymiarów samego stanowiska kontrolno-pomiarowego, jak również jego wyposażenia w odpowiedni sprzęt.

Jednak przy tworzeniu jakichkolwiek obiektów warsztatowych trzeba przestrzegać tej samej zasady, zgodnie z którą muszą one spełniać wszystkie wymagania w zakresie warunków technicznych dla obiektów budowlanych i bezpieczeństwa pracy oraz zapewniać odpowiedni komfort pracy w trakcie prowadzenia zlokalizowanej w nich działalności. Z punktu widzenia użytkownika, czyli właściciela warsztatu, najważniejsza jest poza tym techniczno-biznesowa funkcjonalność obiektu.

Przy tworzeniu całkowicie od nowa, podobnie jak przy adaptacji obiektu, a także podczas generalnej modernizacji istniejącego warsztatu samochodowego, ich właściciele nie powinni kierować się głównie ilością zgromadzonych na ten cel środków finansowych, ani też posiadanym w tym zakresie własnym doświadczeniem i znajomością rynku wyposażenia warsztatowego. Zawsze konieczna jest bowiem weryfikacja tych własnych wizji przez odpowiednich fachowców. Ich pomoc niezbędna jest nie tylko w zakresie poszczególnych rozwiązań budowlanych, technologicznych i sprzętowych, lecz także w organizacji prac na kolejnych etapach realizacji całej inwestycji. Warte rozważenia jest również zlecenie całości prac firmom specjalistycznym.Andrzej Kowalewski
Prezes zarządu Launch Polska sp. z o.o.


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2