strona główna Mechanika Odpowietrzanie układu chłodzenia
2010-02-05, ostatnia aktualizacja 2010-02-15 00:17

Odpowietrzanie układu chłodzenia

Kompletny zestaw Airlift

Fot. Mar-Art Behr Service

Kompletny zestaw Airlift

W nowoczesnych samochodach osobowych chłodnice umieszczane są zwykle na poziomie silników lub nawet poniżej nich, co bardzo utrudnia prawidłowe napełnianie i odpowietrzanie układów chłodzenia.

Przy niektórych naprawach klimatyzacji, a także silnika pojazdu, konieczne bywa odłączenie chłodnicy po uprzednim opróżnieniu układu chłodzenia, a poza tym także przy bezawaryjnej eksploatacji płyn chłodzący wymaga okresowej wymiany. W tych warunkach pęcherze powietrza w układach chłodzenia pojazdów mechanicznych są bardzo powszechnym problemem. Bywają też one skutkiem nieszczelności obiegu. Powietrze to zdecydowanie pogarsza przepływ czynnika chłodzącego, co może doprowadzić do przegrzania silnika, powodując tym samym poważne jego uszkodzenia.

dobór końcówki gumowej, podłączanie przewodu sprężonego powietrza dobór końcówki gumowej, podłączanie przewodu sprężonego powietrza
Rys.: Dobór końcówki gumowej, podłączanie przewodu sprężonego powietrza

Dlatego firma Behr Hella Service jako pierwsza wprowadziła na rynek urządzenie o nazwie Airlift, przeznaczone do profesjonalnej i w pełni niezawodnej obsługi układów chłodzenia. System Airlift pozwala dzięki wytwarzanemu podciśnieniu opróżniać je, napełniać i odpowietrzać oraz przeprowadzać kontrolę ich szczelności bez jakiejkolwiek utraty płynu chłodzącego. Podciśnienie wytwarzane jest metodą inżektorową za pomocą sprężonego powietrza z warsztatowej instalacji pneumatycznej.

Rys.: Uszczelnienie połączenia przyrządu ze zbiornikiem wyrównawczym

Test szczelności układu chłodzenia: wytwarzanie podciśnienia
i śledzenie manometru przy zamkniętych zaworach
Uszczelnienie połączenia przyrządu ze zbiornikiem wyrównawczym Test szczelności układu chłodzenia. Po prawej: wytwarzanie podciśnienia, u góry: śledzenie manometru przy zamkniętych zaworach

Niezależnie od rodzaju wykonywanego zadania najpierw do przyrządu Airlift należy zamontować jedną z pięciu dostarczanych w komplecie końcówek gumowych, by uzyskać szczelne połączenie z otworem wlewowym chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego. Następnie podłącza się do przyrządu przewód ciśnieniowy ze sprężonym powietrzem. Jego przepływ powoduje powstanie podciśnienia w całym obiegu chłodzącym. W przypadku pojazdów z zaworami termostatycznymi sterowanymi elektrycznie należy wcześniej upewnić się, czy są one otwarte. Jeśli nie, trzeba, postępując zgodnie z fabryczną instrukcją, doprowadzić do ich otwarcia, np. poprzez włączenie zapłonu.

Podczas wytwarzania podciśnienia Airlift za pomocą specjalnego zaworu opróżnia układ. W celu jego ponownego napełnienia należy wąż ssący, zanurzony drugim końcem w pojemniku z płynem, przyłączyć do odpowiedniego króćca i otworzyć jego zawór odcinający. Płyn zostanie wówczas zassany do układu i wypełni dokładnie całą jego przestrzeń wewnętrzną.

Test szczelności można przeprowadzać zarówno przy układzie próżnym, jak i napełnionym. Wystarczy w trakcie wytwarzania podciśnienia obserwować wakuometr będący integralną częścią urządzenia. Gdy jego wskazówka osiągnie wartość 25, zamyka się kurek podciśnieniowy i rozpoczyna mierzenie czasu. Jeśli przez 20 sekund wartość podciśnienia nie ulegnie zmianie, układ jest szczelny.

Test szczelności układu chłodzenia. Po prawej: wytwarzanie podciśnienia, u góry: śledzenie manometru przy zamkniętych zaworach

W trakcie odpowietrzania urządzenie podłącza się identycznie, jak przy poprzednio opisanych zadaniach, i wykonuje opróżnianie, a zaraz po nim – ponowne napełnianie układu przy otwartych obydwu kurkach. Równomierność napełniania i brak dopływu powietrza z zewnątrz eliminują skutecznie możliwość tworzenia się pęcherzy.

Kompletny zestaw Airlift

Rys.: Kompletny zestaw AirliftArkadiusz Jacak
Product manager Mar-Art Behr Service sp. z o.o.


 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane


ver. 2023#2