strona główna Układy jezdne Sprężyny zawieszeń
2014-02-04, ostatnia aktualizacja 2014-02-04 07:25

Sprężyny zawieszeń

Uruchomiona w styczniu br. fabryka sprężyn w czeskim mieście Chrudim to kolejny etap umacniania pozycji KYB na rynku europejskim

KYB

Uruchomiona w styczniu br. fabryka sprężyn w czeskim mieście Chrudim to kolejny etap umacniania pozycji KYB na rynku europejskim

W samochodach osobowych różne konstrukcje sprężyn zwojowych wyparły już całkowicie z użytku tradycyjne resory piórowe. Równocześnie zmieniły się zasady serwisowania zawieszeń.

Znacznie poprawiła się też jakość i trwałość stali sprężynowych. Na przykład w produkcji nowoczesnych sprężyn KYB K-Flex ważną rolę odgrywa precyzyjnie kontrolowany proces śrutowego kulowania stalowego materiału, zwiększający jego wytrzymałość zmęczeniową. Sprężyny te, po uformowaniu metodą zwijania na gorąco oraz na zimno, są powierzchniowo fosforowane, a następnie lakierowane proszkowo, dzięki czemu uzyskują wysoką twardość oraz odporność na korozję. Nie zmienia to jednak faktu, iż tego rodzaju części, nawet te konstrukcyjnie i jakościowo najlepsze, ulegają z czasem eksploatacyjnemu zużyciu i konieczna staje się ich wymiana. Stopniowe zmęczenie materiału oraz korozja przyczyniają się do utraty sprężystości stali, a to z kolei prowadzi do zmniejszania prześwitu pojazdu i zwiększa ryzyko pęknięć stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe odmiany konstrukcyjne

Sprężyny zwojowe, podobnie jak resory piórowe, przenoszą na podłoże ciężar pojazdu, a podczas jazdy dzięki swej elastyczności łagodzą wstrząsy będące skutkiem zderzeń kół z nierównościami nawierzchni. Nie mają jednak (w przeciwieństwie do resorów) właściwości samoczynnego tłumienia drgań własnych. Dlatego szczególnie istotna staje się w ich przypadku rola amortyzatorów ograniczających to niekorzystne zjawisko. W efekcie sprężyny wraz z amortyzatorami zapewniają utrzymywanie przyczepności kół do nawierzchni, czyli bezpieczne prowadzenie samochodu. Te dwa rodzaje elementów zawieszeń muszą więc tworzyć zintegrowane zespoły o komplementarnych parametrach technicznych. Oznacza to konieczność ich równoczesnej wymiany, by nie wprowadzać szkodliwych odchyłek do ich zaprojektowanych wartości. Wymianę trzeba wykonywać zawsze symetrycznie po obu stronach każdej osi.

KYB

Sprężyny typu side load redukują tarcie pomiędzy tłoczyskiem a uszczelniaczem amortyzatora

Oprócz standardowych sprężyn spiralnych, zwijanych w formie regularnego walca ze stalowych prętów o jednolitym przekroju, coraz częściej w nowych modelach samochodów znajdują zastosowanie produkty o konstrukcji specjalnej, na przykład wykonane z prętów o stożkowo zmiennej średnicy, nawijane ze zróżnicowanym promieniem zwojów, albo z krzywoliniowym przebiegiem ich środkowej osi geometrycznej. W ofercie KYB są to wspomniane sprężyny KYB K-Flex i ich wersje miniblock oraz side load o charakterystycznym "bananowym" kształcie.

Sprężyny o zróżnicowanych średnicach zwojów wykonywanych z drutu o zmiennym przekroju (środkowe zwoje większe i grubsze, a końcowe mniejsze i cieńsze) mają progresywne charakterystyki, czyli przy obciążeniu stają się coraz sztywniejsze, proporcjonalnie do stopnia ich ugięcia. Cecha ta musi być odpowiednio uwzględniona w charakterystykach współpracujących z nimi amortyzatorów.

KYB

Sprężyna typu miniblock ma progresywną charakterystykę dzięki zmiennemu przekrojowi drutu

Z kolei sprężyny KYB K-Flex typu side load mają w stanie swobodnym kształt zbliżony do banana, a dopiero po prawidłowym zamontowaniu w pojeździe współpracują współosiowo z amortyzatorem. Ma to na celu kompensację szkodliwych obciążeń bocznych działających na kolumnę McPhersona podczas jej pracy. "Krzywa" konstrukcja redukuje w ten sposób tarcie pomiędzy tłoczyskiem a uszczelniaczem amortyzatora, przez co wydłuża jego trwałość i poprawia skuteczność tłumienia drgań. Ten typ sprężyny charakteryzuje się podwyższoną sztywnością i podczas montażu wymaga zastosowania narzędzi o zwiększonej sile ściskającej.

Radosław Pałka
Dyrektor przedstawicielstwa KYB Europe w Polsce


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2