strona główna Biznes Leasing sprzętu warsztatowego
2009-09-05, ostatnia aktualizacja 2009-09-29 10:40

Leasing sprzętu warsztatowego

Wyważarka do kółsamochodów ciężarowych

Oponex

Wyważarka do kółsamochodów ciężarowych

Stając przed koniecznością zakupu kosztownego urządzenia, możemy je nabyć za własną gotówkę, na kredyt lub wydzierżawić na zasadach leasingu. Ostatnia z wymienionych form finansowania staje się coraz popularniejsza.

Nazwa leasing pochodzi z języka angielskiego i oznacza dzierżawę lub najem. W ramach leasingu firma finansująca, czyli leasingodawca, przekazuje użytkownikowi, czyli leasingobiorcy, prawo do korzystania z określonego przedmiotu na pewien uzgodniony w umowie okres, w zamian za ustalone opłaty (raty leasingowe).

Leasingiem zajmują się wydzielone jednostki banku, np. Volksbank Leasing, Pekao Leasing itp., lub też osobne firmy, np. Europejski Fundusz Leasingowy.

Trzy zasadnicze rodzaje leasingu

Leasing operacyjny polega na przekazaniu leasingobiorcy urządzenia w użytkowanie na pewien określony czas. Do jego końca właścicielem przedmiotu transakcji pozostaje firma finansująca, czyli leasingodawca, i ona też dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Leasing kapitałowy (finansowy) polega również na oddaniu rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, lecz amortyzuje go korzystający.

Leasing zwrotny polega na odsprzedaniu zakupionego wcześniej urządzenia firmie leasingowej, a następnie wzięciu sprzętu w leasing. Dzięki temu firma odsprzedająca jednorazowo odzyskuje środki finansowe.

Bardzo istotna jest możliwość wykupu leasingowanego przedmiotu za z góry określoną kwotę, po wygaśnięciu umowy leasingowej. W ten sposób korzystający staje się ostatecznie właścicielem urządzenia.

Zasady leasingu operacyjnego

Największą popularność uzyskał leasing operacyjny. Jego zasadniczą zaletą jest to, że każda wpłata wliczana jest do kosztów uzyskania przychodu. Mamy tu do czynienia z następującymi rodzajami wpłat:

 • czynsz inicjalny płatny w chwili zawarcia umowy;
 • raty leasingowe płatne zgodnie z harmonogramem finansowym (mogą być równe, degresywne lub sezonowe);
 • depozyt będący najczęściej ostatnią ratą i stanowiący równocześnie kwotę, za którą wykupujemy przedmiot leasingu;
 • opłata manipulacyjna płatna w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podatek VAT odliczany jest od każdej z tych wpłat. Czynsz inicjalny stanowi najczęściej 10-45% wartości przedmiotu leasingu. Ilość oraz wysokość rat uzależniona jest od czasu trwania leasingu i wysokości czynszu inicjalnego. Okres leasingu operacyjnego to najczęściej 24 do 60 miesięcy i taka też jest ilość rat.

Tabela poniżej pokazuje przykładowy harmonogram finansowy dla wyważarki do kół:

 • wpłata początkowa - czynsz inicjalny: 30%,
 • czas trwania umowy: 36 miesięcy (3 lata),
 • wartość netto urządzenia: 15 000 zł,
 • wartość brutto urządzenia: 18 300 zł.

Koszt netto to 17 066,95 zł, co stanowi 113,78% wartości ofertowej.

Przykładowy harmonogram finansowy

Całkowity koszt uzależniony jest od okresu oraz wysokości czynszu inicjalnego. Harmonogram, czyli także koszt całkowity, może się różnić od wyżej podanego w zależności od historii współpracy klienta z firmą leasingową.

Leasing jest opłacalny oczywiście dla przedsiębiorcy osiągającego dochód. Dzięki możliwości wpisywania każdej wpłaty w koszty uzyskania przychodu zakup staje się jeszcze bardziej opłacalny.

Zależność kosztu leasingu od okresu i wysokości czynszu inicjalnego

Wymogi wstępne

Firmy leasingowe przed zawarciem umowy wymagają złożenia niezbędnych dokumentów.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przeważnie zobowiązana jest dostarczyć: dowód osobisty lub bankową kartę wzorów podpisów, REGON, NIP, wpis do ewidencji. Wymagana może być dodatkowo zgoda małżonka, gdy wartość sprzętu przekracza określoną kwotę. Potrzebne są także dokumenty finansowe, czyli PIT 36 (PIT roczny za ostatni pełny rok podatkowy) oraz oświadczenie o przychodach i dochodach lub zestawienie z książki przychodów i rozchodów za zamknięte miesiące bieżącego roku (podpisane przez księgowego i leasingobiorcę).

Spółka cywilna dostarcza: dowody osobiste wspólników lub bankową kartę wzorów podpisów, REGON, NIP, wpisy do ewidencji, umowę spółki. Tu również wymagana może być zgoda małżonków wspólników, gdy wartość sprzętu przekracza określoną kwotę. Niezbędne dokumenty finansowe to: PIT 36 (PIT roczny za ostatni pełny rok podatkowy), oświadczenie o przychodach i dochodach lub zestawienie z książki przychodów i rozchodów za zamknięte miesiące bieżącego roku (podpisane przez księgowego i leasingobiorcę).
Spółka jawna przedkłada: dowody osobiste reprezentujących spółkę lub bankową kartę wzorów podpisów, REGON, NIP, KRS (ważny 3 miesiące).

Wymagana może być także zgoda małżonków, gdy wartość sprzętu przekracza określoną kwotę. Z dokumentów finansowych dostarczyć trzeba: PIT 36 (PIT roczny za ostatni pełny rok podatkowy), oświadczenie o przychodach i dochodach za zamknięte miesiące bieżącego roku (podpisane przez księgowego i leasingobiorcę).

Spółki prawa handlowego składają: dowody osobiste reprezentujących spółkę lub bankową kartę wzorów podpisów, REGON, NIP, KRS (ważny 3 miesiące) oraz rachunek wyników za ostatni pełny rok podatkowy i rachunek wyników za zamknięte miesiące bieżącego roku.

Procedury w praktyce

Najtrudniej jest oczywiście za pierwszym razem. Przy następnych zakupach oraz przy założeniu, że poprzednio raty spłacane były regularnie, uzyskanie leasingu jest znacznie łatwiejsze.

Dla klientów z pozytywną historią współpracy z firmami leasingowymi możliwe jest odstąpienie od wymogów przedstawiania dokumentów finansowych oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami podatkowymi. Można także negocjować całkowity kosztu leasingu.

Biorąc pod uwagę dużą elastyczność w ustalaniu warunków umowy, korzyści podatkowe (w podatku dochodowym oraz VAT), szybkość i łatwość procedury - leasing należy uznać za jedną z najkorzystniejszych form finansowania zakupów inwestycyjnych.

W artykule wykorzystano materiały Europejskiego Funduszu Leasingowego SASławomir Dutkiewicz
Wimad Spółka Jawna

 • 2010-11-20 14:53

  leasing sprzętu

  Rafał Balicki

  jeszcze kilka lat temu nie zdawałem sobie sprawy,że na dłuższy czas zawiążę z firmą leasingową. Zaczęło sie od podnośnika... teraz to już moja trzecia umowa.Prawdą jest,ze za pierwszym razem było cięzko,ale przy każdym następnym jest dobrze.

  skomentuj

 • 2010-11-20 18:13

  leasing

  Gruli

  Też czekam na zawarcie umowy leasingowej. Mój warsztat działa 5 miesięcy, a więc niedługo przekroczę magiczne 6 miesięcy pozwalające mi ubiegać się o leasing maszyn do zakładu. Prężnie działamy, a więc mam nadzieje, że się uda:]

  skomentuj

 • 2010-11-22 01:24

  leasing

  Andrzej

  Tez mamy warsztat, dziala dwa lata. Na poczatku szlo dobrze, potem maly kryzys, naprostowalo sie po wzieciu dodatkowego sprzetu w leasing, zyskalismy nowych klientow, i tak jest do teraz :)

  skomentuj


 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane


ver. 2023#2