strona główna Wydarzenia BASF na Europejskim Kongresie Gospodarczym
2017-05-18, ostatnia aktualizacja 2017-05-18 10:59

BASF na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Fot. BASF

Fot. BASF

9000 przedstawicieli administracji, świata biznesu i instytucji naukowo-badawczych uczestniczyło w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Firma BASF Polska zaprezentowała perspektywy rozwoju gospodarki europejskiej w ramach dwóch paneli dyskusyjnych: "Przemysł Chemiczny" oraz "Circular Economy".

Wśród najistotniejszych wątków poruszanych przez przedstawicieli przemysłu chemicznego znalazły się zarówno wyzwania, przed którymi stoi aktualnie branża, jak i szanse, jakie mogą pozwolić na utrzymanie przez nią pozycji lidera i zapewnienie dalszego wzrostu.

W budowaniu konkurencyjności firm chemicznych największą rolę odgrywa kilka elementów: dostęp do surowców (jako istotny czynnik kosztowy), innowacyjne technologie oraz zróżnicowany asortyment. Wśród wyzwań stojących przed firmami działającymi na polskim i europejskim rynku chemicznym do najbardziej aktualnych należą m.in. kwestie regulacyjne, mniejsza dostępność i wyższe koszty surowców w Europie (mogące powodować konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu czy przenoszenia produkcji do innych regionów świata). Ze względu na fakt, że przewagą europejskiego przemysłu chemicznego nie może być dostęp do tanich surowców czy niskich kosztów energii, branża chemiczna w Europie powinna zogniskować swoje działania na kreowaniu innowacji i produkcji specjalistycznej. Na wypracowaniu wspólnej wartości dodanej poprzez rozwijanie innowacji technologicznych mogą zyskać wszystkie branże: zarówno sam przemysł chemiczny, jak i jego odbiorcy (sektor motoryzacyjny, budowalny, kosmetyczny, opakowaniowy itp.).Wasi dostawcy

Podobne

Polecane