strona główna Wydarzenia Made in Pikutkowo
2018-11-14, ostatnia aktualizacja 2018-11-14 06:00

Wielkie otwarcie w zapomnianej wsi

Made in Pikutkowo

Nowy obiekt ma korzystną lokalizację komunikacyjną i jest przyjazny dla środowiska

Archiwum

Nowy obiekt ma korzystną lokalizację komunikacyjną i jest przyjazny dla środowiska

Tę nazwę znają w Polsce wszyscy, choć tylko bardzo nieliczni kojarzą ją z jakąkolwiek konkretną miejscowością.

A jednak...

... istnieje w terenie i na mapie wieś Pikutkowo położona w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Brześć Kujawski. Do 1921 roku sama była siedzibą gminy, lecz podupadła na tyle, że w 2011 r. liczyła już zaledwie 292 mieszkańców. Jeszcze niedawno jej gospodarcze znaczenie sprowadzało się głównie do posiadania największego w powiecie włocławskim składowiska odpadów, teraz działa w niej wielka fabryka norweskiego koncernu Kongsberg Automotive, zatrudniająca aż 800 osób.

Dzięki temu zmienia Pikutkowo swe symboliczne znaczenie. Nie może już być synonimem zapadłej polskiej prowincji, lecz raczej przykładem globalnego awansu naszego krajowego przemysłu w najnowocześniejszych dziedzinach techniki.

Zgodnie z nową tradycją...

... uroczyste otwarcie fabryki Kongsberg Automotive w Pikutkowie nastąpiło 24 października br., czyli prawie rok po rzeczywistym uruchomieniu zakładu. Zorganizowane z tej okazji okolicznościowe spotkanie tym różniło się od niegdysiejszych zwyczajów „wmurowania kamienia węgielnego” bądź „zatknięcia wiechy” na surowym obiekcie, że zaproszonym gościom było już co pokazać i o czym opowiedzieć. Był także czas na staranne zsynchronizowanie osobistych, służbowych kalendarzy wszystkich osobistości ważnych dla tej inwestycji, w tym także dla pełnego składu pracowników nowej fabryki.

W swym wystąpieniu...

... Henning E. Jensen – President & Chief Exexutive Officer Kongsberg Automotive – przedstawił rolę swej firmy jako wiodącego producenta komponentów podnoszących jakość podróżowania, a przeznaczonych dla bardziej luksusowych modeli samochodów prawie wszystkich głównych światowych marek pojazdów. Posiada ona 25 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Zatrudnia łącznie 10 500 pracowników w 19 krajach. Asortyment produkcji obejmuje systemy: komfortu foteli, kontroli jazdy, a także specjalne przewody pneumatyczne i paliwowe zaprojektowane dla globalnych wytwórców samochodów.

O znaczeniu polskich zakładów...

... mówił Frederic Kot – General Manager Operations Interior Poland. Przypomniał, że najnowszy zakład o powierzchni 17 600 m kw., zlokalizowany w Brzeskiej Strefie Gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim, jest już trzecią fabryką firmy Kongsberg Automotive (KA) w Polsce. Pierwszy jej zakład otwarto w 2000 roku w Pruszkowie pod Warszawą, drugi – w 2016 roku w Koluszkach koło Łodzi. Łącznie Kongsberg Automotive zatrudnia w Polsce prawie 2000 osób. Po uruchomieniu wszystkich linii produkcyjnych w samym Pikutkowie pracować będzie niemal 1000 osób. Otwarcie kolejnej fabryki w Polsce jest zgodne z długofalową strategią Spółki KA opartą na nowych kontraktach zawieranych z wiodącymi markami branży motoryzacyjnej.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego...

... Sławomir Kopyść podczas inauguracyjnej uroczystości podkreślał znaczenie pikutkowskiej inwestycji dla ilościowego i jakościowego rozwoju kujawskiego rynku pracy. Współpraca inwestora z władzami wojewódzkimi jest pod tym względem w pełni dwustronna i wieloaspektowa. Firma nie potrzebuje przecież jakiejś bliżej nieokreślonej „siły roboczej”, lecz pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach zawodowych. Możliwości zatrudnienia w fabryce Kongsberg Automotive dotyczą zarówno stanowisk bezpośrednio produkcyjnych, jak też kadry inżynierskiej i kierowniczej. Odpowiedni do tych zadań fachowcy przygotowywani są z wyprzedzeniem w ramach wspólnie opracowywanych programów szkoleniowych i adaptacyjnych.

Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą...

... reprezentował na spotkaniu jej przewodniczący – Carsten Nilsen. Jego zdaniem, polskie inwestycje firmy Kongsberg Automotive są obecnie co najmniej tak obustronnie korzystne, jak analogiczne meksykańskie i chińskie. Specyfika wytwarzanych w nich produktów decyduje (przynajmniej do czasu) o ich wybitnie eksportowym przeznaczeniu, a więc o coraz lepszym bilansie handlowych wszystkich zainteresowanych krajów. Polskim atutem w tej wymianie są niewątpliwie pracownicy, lepiej przygotowani i zaangażowani, nastawieni bardziej innowacyjnie oraz szybciej się uczący, niż ich koledzy z korporacyjnych zakładów w pozostałych krajach.

Poprawianiem jakości jazdy...

... nazwać można stosowanie najnowocześniejszych urządzeń samochodowego komfortu. W nowym zakładzie KA produkowane są przede wszystkim maty grzewcze do foteli samochodowych. Rośnie wielkość i wartość zamówień na tego rodzaju komponenty. Trafiają one głównie do luksusowych modeli samochodów, lecz z całą pewnością upowszechnią się wkrótce i w pojazdach bardziej popularnych.

Równocześnie tej dziedzinie samochodowej techniki towarzyszą coraz ostrzejsze wymogi konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe i eksploatacyjne. Inicjatywa w tym zakresie należy w znacznej mierze do samych producentów tego rodzaju systemów. Ciągły rozwój i innowacje są więc kluczowe na każdym etapie przygotowywania i wdrażania nowych projektów.

Choć linie produkcyjne są w Pikutkowie całkowicie zautomatyzowane, a obowiązki personelu polegają wyłącznie na dozorowaniu automatów i rozwiązywaniu ewentualnych problemów, to obecna liczebność załogi i planowane jej powiększenie świadczą o tym, że dla nikogo nie zabraknie tu roboty, że chodzi o rynek pod każdym względem rozwojowy.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście i cała załoga

Henning E. Jensen: To nasz najnowszy i równocześnie największy zakład w Polsce

Frederic Kot: Bardzo ważnym elementem naszego sukcesu są polscy pracownicy

Sławomir Kopyść: Inwestor przygotowuje stanowiska pracy, a my odpowiednich fachowców

Carsten Nilsen: Polacy górują kwalifikacjami nad Meksykanami i Chińczykami

Za chwilę Pikutkowo już oficjalnie otworzy się na świat!

Automaty same „szyją” maty grzewcze do samochodowych foteli...

... teraz do tych najbardziej luksusowych, a wkrótce też do popularnychWasi dostawcy

Podobne

Polecane