2010-11-05, ostatnia aktualizacja 2010-11-05 17:15

Mapa ryzyka

Fot. EuroRAP

Fot. EuroRAP

Już po raz trzeci, w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP, naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracowali mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce.

Mapę ryzyka indywidualnego opracowano w oparciu o policyjne dane statystyczne. W badanym okresie 3 lat (2007-2009) na drogach krajowych w Polsce miało miejsce 11 856 wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub ciężko rannymi, w których łącznie zginęło 5 314 osób, 10 401 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała, a wiele z nich pozostaje kalekami. Koszty materialne i społeczne tych wypadków wyniosły ponad 10 mld zł/3 lata.

Wyniki prac polskiego zespołu zostały włączone do Europejskiego Atlasu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Porównanie ich z innymi krajami wskazuje, że ryzyko bycia ofiarą śmiertelną na drogach krajowych w Polsce jest większe niż na drogach krajowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii czterokrotnie, a na autostradach - aż sześciokrotnie.

Z mapy ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w Polsce w latach 2007-2009 wynika, również że:

  • 50% długości dróg krajowych to „czarne odcinki” o najwyższym poziomie ryzyka;
  • 61% wszystkich wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi na drogach krajowych ma miejsce na „czarnych odcinkach”;
  • tylko 9% długości dróg krajowych spełnia kryteria bardzo małego i małego ryzyka przyjęte przez EuroRAP dla podstawowej sieci dróg – są to odcinki autostrad oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych;
  • 80% długości dróg krajowych to „czarne i czerwone odcinki”, na których należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu ryzyka co najmniej o 2 klasy.

Dzięki współpracy z serwisem mapowym Targeo.pl, pod adresem eurorap.targeo.pl, po raz pierwszy została uruchomiona mapa ryzyka w postaci interaktywnej.

Mapa ryzyka 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane