strona główna Wydarzenia V Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego
2011-01-09, ostatnia aktualizacja 2011-01-09 17:59

V Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego

Fot. SDCM

Fot. SDCM

To spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

W obradach, które odbyły się 8.12.2010 roku w Warszawie, uczestniczyło ponad 200 osób. Międzynarodową organizację FIGIEFA, której członkiem jest SDCM, reprezentowała Sylvia Gotzen, pełniąca w niej funkcję sekretarza generalnego.

W swym referacie sprawozdawczym prezes SDCM, Alfred Franke, dokonał przeglądu działań podejmowanych przez tę organizację w 2010 roku. Wśród nich najważniejsze związane były z uczestnictwem w unijnych pracach legislacyjnych dotyczących zarówno rozporządzenia GVO, jak i poprawek do rozporządzenia Euro 5/6. Starania te zakończyły się sukcesem.

Korzystne decyzje unijne

Od czerwca 2010 obowiązuje Rozporządzenie o wyłączeniach blokowych w motoryzacji 461/2010 oraz wytyczne sektorowe dotyczące stosowania w sektorze motoryzacyjnym europejskiego prawa o konkurencji. Dzięki temu niezależny rynek motoryzacyjny utrzymał prawo dostępu do informacji technicznej oraz możliwość konkurencyjnego działania w zakresie gwarancji udzielanej przez producentów samochodów. Gwarancja ta nie może być warunkowana wykorzystywaniem do napraw części oryginalnych OES oraz serwisowaniem i przeglądami w ASO.

Sprawą najnowszą są poprawki do rozporządzenia Euro 5/6. Dzięki ich przyjęciu 17 listopada 2010 niezależny rynek zyskał dostęp do danych identyfikujących części zamienne (VIN), do informacji o jednostkach roboczych oraz do elektronicznych zapisów serwisowej historii pojazdu. Przyjęte procedury walidacji uniwersalnych urządzeń diagnostycznych umożliwiają reprogramowanie za ich pomocą pokładowych systemów jednostek sterujących.

W przyszłości jednym z zadań SDCM będzie rozpowszechnianie wiedzy na temat nowych regulacji prawnych i zachęcanie firm działających na niezależnym rynku motoryzacyjnym do ich wykorzystywania. Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie uczestniczyć w procesach tworzenia nowego prawa, m.in. opiniując projekty ustaw, a także w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacji.

Dyskusja plenarna

W jej toku Janusz Andrzejewski, prezes firmy Auto-Land, oraz Sławomir Góralewski, dyrektor biura TRW Parts & Service Central-Eastern Europe, omówili poszczególne działania podejmowane przez SDCM. Należały do nich liczne spotkania z decydentami, publikacja raportu branżowego, happeningi pod Ministerstwem Gospodarki i Infrastruktury, wystawy organizowane w wybranych urzędach wojewódzkich oraz podczas różnych konferencji.

Od lewej: Janusz Andrzejewski, Alfred Franke, Sławomir Góralewski 4. Bogumił Papierniok

Od lewej: Janusz Andrzejewski, Alfred Franke, Sławomir Góralewski

Następnie poruszano problem związku pomiędzy rozwojem konstrukcji pojazdów a praktyczną działalnością warsztatów, dystrybutorów i producentów części. Zdaniem Bogumiła Papiernioka, dyrektora zarządzającego firmy Moto-Profil, niezależne firmy z pewnością dostosują się do wszelkich tego rodzaju zmian, ale pod warunkiem, że będą respektowane przepisy, gwarantujące im dostęp do danych technicznych. Prezes Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Rafał Sosnowski, zwrócił przy tym uwagę, iż sprawa ta dotyczy także producentów urządzeń diagnostycznych i wyposażenia warsztatowego. Kwestią edukacji i odpowiedniego wyszkolenia mechaników zajął się w swej wypowiedzi Prezes Polskiej Izby Motoryzacji, Roman Kantorski.

Bogumił Papierniok

Bogumił Papierniok

Sytuacja na polskim rynku

Zgodnie z tradycją zaprezentowano zebranym wyniki badań na temat aktualnej struktury i trendów występujących na krajowym rynku części motoryzacyjnych. Wszystkie z 18 największych firm dystrybucyjnych dostarczających produkty do napraw samochodów osobowych odnotowały wzrost przychodów w roku 2010. Łączna wartość sprzedaży wyniosła ponad 6,3 mld, co oznacza 10,4% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Marcin Nowak, dyrektor ds. badań rynku MotoFocus.pl, zwrócił uwagę na fakt, że pierwsza trójka największych dystrybutorów wyraźnie wyprzedza pozostałe firmy i co roku zwiększa ten dystans.

Jarosław Lewandowski, prezes Logistics Service przedstawił sytuację na rynku samochodów ciężarowych i transportu. Rośnie dynamika sprzedaży pojazdów tej grupy (średnia miesięczna wynosi +23% w porównaniu z rokiem 2009). Jednak do pełnej stabilizacji droga jest jeszcze daleka. Dystrybutorzy części do pojazdów ciężarowych odnotowali 14,5% wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego, lecz to nie oznacza przezwyciężenia kłopotów, ponieważ może być efektem ponownego uruchomienia pojazdów wyłączonych z eksploatacji na czas kryzysu.

Od lewej: Janusz Lewandowski, Marcin Nowak

Od lewej: Janusz Lewandowski, Marcin Nowak

Coraz większego znaczenia nabiera sprzedaż części zamiennych przez Internet. Piotr Broniarczyk reprezentujący internetową porównywarkę cen „Okazje.info” poinformował, że na zakupy internetowe Polacy wydali w 2009 roku 13,4 mld zł, a spośród sklepów internetowych aż 7,1% oferuje asortyment motoryzacyjny. Wartość części samochodowych sprzedawanych przez Internet to obecnie około 633 mln zł rocznie.

Jednak zdaniem Krzysztofa Soszyńskiego, wiceprezesa Inter Cars SA, nie można na tej podstawie prognozować rynkowej dominacji dla tej formy sprzedaży, bo nie wszystko przecież daje się sprzedawać przez Internet. W przypadku części przeszkodą są problemy z właściwym ich doborem do konkretnego samochodu. Dlatego najpopularniejszym wciąż asortymentem motoryzacyjnym w ten sposób kupowanym są opony, akumulatory, świece oraz tzw. części zewnętrzne. Internet w branży motoryzacyjnej wymaga więc specjalnych rozwiązań, których przykładem jest uruchomiony przez Inter Cars projekt Motointegrator. Obserwuje się też nowe zjawiska o wyraźnie negatywnym charakterze, choćby takie, iż do Internetu w znacznej mierze przeniosła się również szara strefa obecna do tej pory na giełdach.

O działaniach policji w walce z przestępczością związaną z nieuczciwym handlem częściami samochodowymi mówił z kolei Ireneusz Ambroziak z Komendy Stołecznej Policji.

Inwestycje przemysłowe

Ostatnim z dyskutowanych tematów były zagrożenia i szanse rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przygotowuje obecnie aż 23 projekty związane z produkcją części motoryzacyjnych. Mogą one przynieść inwestycje rzędu 1,5 mld euro oraz stworzyć 6-10 tys. miejsc pracy. Tym przyszłościowym projektom towarzyszą niestety wciąż nieprzezwyciężone rozwojowe bariery. Mówiła o nich na konferencji SDCM Krystyna Boczkowska, prezes firmy Robert Bosch sp. z o.o. Podała przykłady rozproszenia kompetencji polskich urzędów, czego skutkiem dla inwestorów jest konieczność prowadzenia w tej samej sprawie rozmów na szczeblu lokalnym i rządowym. Barierą jest również słaba infrastruktura przede wszystkim w zakresie dróg ekspresowych i autostrad, a także bardzo przewlekłe procedury uzyskiwania pozwoleń budowlanych. Jarosław Sojewski, dyrektor Fomar Borg Automotive, do tej listy barier i zagrożeń dodał również wzrastające ceny energii oraz koszty pracownicze. Mimo tego firmy motoryzacyjne działają i rozwijają się – w 2009 roku Bosch zainwestował 50 mln Euro w rozbudowę zakładu układów hamulcowych pod Wrocławiem, a Fomar na najbliższe lata planuje inwestycje rzędu 18 mln zł.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie wnioski z poruszanych na konferencji zagadnień można uznać za raczej optymistyczne, kończący się rok zaś – za zdecydowanie pomyślny.


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2