strona główna Wydarzenia Bosch zainwestuje miliardy w technologie neutralne dla klimatu
2022-05-06, ostatnia aktualizacja 2022-05-06 14:41

Bosch zainwestuje miliardy w technologie neutralne dla klimatu

Fot. Bosch

W roku finansowym 2021 Bosch osiągnął znaczny wzrost sprzedaży i zysku pomimo trudnych warunków rynkowych. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez firmę wzrosły o 10,1 proc. do 78,7 mld euro, a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o ponad połowę, do 3,2 mld euro. Marża EBIT wzrosła do 4%, w porównaniu do 2,8% w roku poprzedzającym.

Grupa Bosch konsekwentnie realizuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu. W ciągu trzech lat Bosch zainwestuje w technologie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja i wodór, około 3 miliardy euro.
Myśląc o efektywnej ochronie klimatu, Bosch wkracza na rynek komponentów do elektrolizy wodorowej. Firma planuje zainwestować w ten nowy obszar prawie 500 mln euro do końca bieżącej dekady. Połowa kwoty zostanie zainwestowana do czasu prowadzenia produktów na rynek, które jest planowane na 2025 r. Bosch dostarcza tzw. stosy ogniw paliwowych – rdzenie systemu elektrolizy wodoru – które w połączeniu z energoelektroniką, czujnikami i jednostką sterującą tworzą inteligentne moduły. Ogniwa do wytwarzania wodoru powinny wejść do produkcji już w 2025 roku.

Bosch wspiera Zielony Ład Unii Europejskiej i czuje się szczególnie zobowiązany do wspierania zrównoważonego rozwoju: od 2020 roku 400 lokalizacji Bosch na całym świecie jest neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma szybciej niż oczekiwano, wdraża wysokiej jakości działania w zakresie neutralności. Bosch zrealizował już 30% oszczędności energii, które planował uzyskać do końca 2030 roku. Społeczna odpowiedzialność firmy obejmuje trzy aspekty: ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Bosch opracowuje technologię neutralną dla klimatu przede wszystkim w lokalizacjach, w których wcześniej produkowano rozwiązania spalinowe. Dzięki programom umożliwiającym przekwalifikowanie się i dzięki wewnętrznej platformie pośrednictwa pracy, 1400 pracowników pracujących dotychczas w obszarze układów napędowych, znalazło nowe miejsca pracy w dziedzinach, takich jak oprogramowanie czy elektromobilność. Do końca roku prawie 2300 pracowników będzie pracować nad mobilnymi i stacjonarnymi ogniwami paliwowymi i prawie wszyscy będą zrekrutowani wewnętrznie.

W przemyśle Bosch zwiększa wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej i kosztowej w fabrykach. Platforma Energetyczna z portfolio Przemysłu 4.0 Bosch jest już wykorzystywana w 80 projektach klientów i w 120 lokalizacjach firmy na świecie. Jednocześnie Grupa Bosch stawia na elektryfikację i przewiduje, że do 2030 r. 30% maszyn mobilnych wykorzystywanych w produkcji zostanie zelektryfikowanych. Bosch chce również rozwijać pojazdy elektryczne poprzez swoją technologię przemysłową. Razem z VW pracuje nad stworzeniem przedsiębiorstwa, które będzie wyposażało fabryki akumulatorów w Europie. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie pozycji lidera w systemach do masowej produkcji akumulatorów. Eksperci przewidują, że do 2030 r. technologia produkcji ogniw akumulatorowych osiągnie na całym świecie łączną wartość rynkową 50 miliardów euro.

Bosch zakłada, że Zielony Ład Unii Europejskiej w decydujący sposób przyczyni się do elektryfikacji ruchu drogowego. Firma chce być dostawcą numer jeden w zakresie elektrycznych układów napędowych do pojazdów drogowych. Kluczowym zadaniem technicznym jest utrzymanie odpowiedniej temperatury układu napędowego, w tym akumulatora, oraz zapewnienie pasażerom właściwego komfortu cieplnego we wnętrzu pojazdu - samo inteligentne zarządzanie temperaturą może zwiększyć zasięg pojazdu elektrycznego o 25%. W tym celu Bosch opracował zintegrowane rozwiązanie: elastyczną jednostkę termiczną – w skrócie: FTU. Dzięki FTU Bosch wkracza na rynek, który, zgodnie z przewidywaniami firmy, osiągnie do końca dekady wielkość 3,5 mld euro. Jeśli chodzi o mobilność elektryczną opartą na ogniwach paliwowych, w tym roku Bosch rozpocznie produkcję układów napędowych z ogniwami paliwowymi do samochodów ciężarowych. Do 2025 roku w zakładzie w Bambergu firma zamierza uruchomić produkcję stoków ogniw paliwowych o mocy jednego gigawata.

W 2021 roku wydatki związane z badaniami i rozwojem w Grupie Bosch utrzymały się na stałym poziomie 6,1 miliarda euro (2020: 5,9 miliarda euro), a nakłady inwestycyjne wzrosły nieznacznie do 3,9 miliarda euro (2020: 3,3 miliarda euro). Nakłady na badania i rozwój przeznaczane są przede wszystkim na elektromobilność i systemy wspomagania kierowcy, a także na projekty elektryfikacji w przemyśle i technice grzewczej. Wskaźnik kapitału własnego wzrósł o 1,3 punktu, osiągając 45,3 procent.
Grupa Bosch zwiększyła zatrudnienie we wszystkich regionach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. firma zatrudniała 402 614 osób na całym świecie – o 7 580 więcej niż rok wcześniej.

Tagi

Bosch Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2