strona główna Praktyka warsztatowa Płyn hamulcowy trzeba okresowo wymieniać
2023-11-28, ostatnia aktualizacja 2023-11-28 14:58

Płyn hamulcowy trzeba okresowo wymieniać

Bilstein Group

Płyn hamulcowy to ważny, krytyczny z punktu widzenia bezpieczeństwa element układu hamulcowego pojazdu. Płyny hamulcowe febi DOT 4, DOT 4 LV (low viscosity - niska lepkość), DOT 4 Plus, DOT 5.1 oraz DOT 5.1 EHV (pojazdy elektryczne i hybrydowe) to w pełni syntetyczne płyny hamulcowe oparte na glikolach, zawierające inhibitory utleniania i korozji. Płyny te charakteryzują się doskonałymi właściwościami w zakresie suchego i mokrego punktu wrzenia, co zapobiega również powstawaniu pęcherzyków pary wodnej.

Podczas hamowania w wyniku tarcia powstaje ciepło. Ponieważ część tego ciepła absorbowana jest przez płyn hamulcowy, ten musi spełniać określone w normach wymagania.

Higroskopijność
Temperatura wrzenia płynu hamulcowego to temperatura, przy której zaczynają tworzyć się pęcherzyki gazu. Gdy tylko dojdzie do powstania pęcherzyków gazu, utrzymanie wymaganego ciśnienia roboczego w układzie hamulcowym jest niemożliwe, ponieważ gaz daje się sprężać. Skutkiem jest gwałtowny spadek skuteczności siły hamowania, co może prowadzić do wypadku.

Zdolność płynu hamulcowego do higroskopii jest właściwością konieczną, ponieważ pozwala na równomierne rozproszenie zawartej wody w całym układzie. Jeżeli woda zebrałaby się w jednym miejscu, temperatura wrzenia wynosiłaby tu tylko ok. 100°C.

O ile zawartość wody nie przekracza określonego poziomu, przykładowo 3 %, punkt wrzenia nadal jest wyraźnie wyższy od 100°C, a tym samym – niebezpieczeństwo powstawania pęcherzyków gazu jest znacząco mniejsze.

Kilka czynników wpływa i jednocześnie przyspiesza absorpcję wody. Należy do nich między innymi przechowywanie płynu hamulcowego przez dłuższy czas w otwartych, niezabezpieczonych opakowaniach, brak zachowania interwałów wymiany, uszkodzone elementy układu hamulcowego (np. pęknięcia warstw elastycznych przewodów hamulcowych) lub uszkodzone uszczelnienia.

Higroskopijne właściwości płynu hamulcowego wynikają z zawartości glikolu. W rezultacie płyn stopniowo pochłania coraz większą ilość wody i dlatego musi być regularnie wymieniany. Z reguły producenci pojazdów zalecają wymianę płynu hamulcowego co 30 000 do 50 000 km przebiegu lub co dwa lata – w zależności od warunków eksploatacji.

Niezawodne hamowanie
W celu zapewnienia skutecznego i w pełni funkcjonującego układu hamulcowego gwarantującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym płyny hamulcowe febi zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami jakości oraz wymogami producentów układów hamulcowych i samochodów. Płyny hamulcowe febi spełniają wszystkie wymogi stawiane współczesnym układom hamulcowym. Dotyczy to również hamulców sterowanych elektronicznie, które muszą niezawodnie działać w przeciągu zaledwie ułamka sekundy.

Tagi

Febi  Bilstein Group 


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2