strona główna Forum profesjonalistów Ograniczone możliwości trafnego wyboru
2013-04-08, ostatnia aktualizacja 2013-04-08 07:07

Ograniczone możliwości trafnego wyboru

Fot. Corteco, Denso, Hengst, Sogefi

Fot. Corteco, Denso, Hengst, Sogefi

Użytkownicy samochodów troskę o stosowane w nich filtry powietrza, oleju i paliwa sprowadzają w najlepszym wypadku do przestrzegania obowiązujących terminów ich wymiany. Jeśli zaś chodzi o cechy używanych do tego produktów, kierują się pełnym zaufaniem do warsztatów, którym zlecają te usługi. I niech tak zostanie, ale fachowiec rzeczywiście musi w tych sprawach wiedzieć więcej. Dlatego zamieszczamy dziś opinie firmowych ekspertów na temat zasad prawidłowego doboru różnych rodzajów filtrów motoryzacyjnych.

filtry

Bartosz Sieradzki

Sogefi Group

Prawdziwych producentów jest niewielu...

Bogatej oferty licznych dostawców motoryzacyjnych filtrów (powietrza, paliwa i oleju) nie można traktować bezkrytycznie. W prawidłowym doborze tych produktów do konkretnego modelu pojazdu nie są też w pełni miarodajne rekomendacje jego producenta. Marki samochodowe nie rekomendują bowiem innych filtrów niż te sygnowane ich własnym logo, względnie logo firmowanej przez nie tzw. "ekonomicznej" linii części zamiennych. Nabywcy filtrów (zarówno kierowcy, jak i mechanicy czy serwisanci) powinni więc dla większej finansowej oszczędności kierować się tym, kto rzeczywiście wyprodukował filtr znajdujący się w pudełku z nazwą marki samochodu, aby w jego ofercie odnaleźć zamiennik sygnowany nazwą tego rzeczywistego producenta.

Można bowiem założyć, że wszyscy znaczący producenci filtrów, a wbrew pozorom nie jest ich zbyt wielu, dostarczają produkty, które albo są stosowane przy pierwszym montażu pojazdów, albo spełniają te same wymagania techniczne i jakościowe. Tym samym są one bezpieczne w użytkowaniu i gwarantują bezproblemową eksploatację.

Podróbki są natomiast już z założenia gorsze jakościowo, gdyż jedynym celem ich producentów jest szybki zysk bez obaw o konsekwencje w postaci uszkodzonych silników, szybszego zużycia, a więc ogólnie mówiąc – spraw związanych z gwarancją. Należy jednak sprecyzować, co praktycznie znaczy określenie "podróbka". Zamiennik spełniający wymagania techniczne filtra z logo samochodu podróbką na pewno nie jest, szczególnie, gdy rzeczywistym jego wytwórcą jest równocześnie dostawca danej samochodowej marki. Oczywiście zdarzają się ewidentne podróbki, jednak żaden rozsądny mechanik czy handlowiec nie decyduje się wprowadzać ich na rynek, ryzykując przy tym własną reputację i pieniądze. Dlatego tego rodzaju oferty nie stanowią raczej poważnej konkurencji dla filtrów stosowanych przy pierwszym montażu lub równorzędnych z nimi pod względem jakości.

Filtry dobre spełniają, a czasem przewyższają wymagania konstrukcyjne, jakościowe i eksploatacyjne filtrów montowanych w fabryce pojazdów. Dobrym przykładem są tu filtry Purflux, w których stosuje się technologię plisowania materiału filtracyjnego w "jodełkę", co powoduje zwiększenie powierzchni filtracyjnej przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych filtra.

filtry

Dzisiejszy rynek motoryzacyjny wymaga od producentów części, w tym również filtrów, trochę innego podejścia do projektowania i produkcji wszelkich wyrobów technicznych. Filtr nie jest już kawałkiem bibuły umieszczonym w metalowej puszce, ponieważ współczesne filtry i filtracyjne moduły samochodowe to stosunkowo skomplikowane urządzenia, zawierające szereg elementów dodatkowych, takich jak zawory, pompki, chłodnice oleju, obwody drukowane, czujniki, przewody, złącza, przepływomierze lub grzałki paliwa. Procesy ich projektowania i testowania przebiegają często równolegle z analogicznymi fazami przygotowywania produkcji całego silnika, a więc podlegają tak samo rygorystycznym wymogom.

Konstrukcja filtra musi być przecież technicznie dostosowana do eksploatacji w specyficznych warunkach występujących w danym modelu silnika i przyjętych zasad jego użytkowania.

Na przykład tzw. wydłużone okresy międzyobsługowe wymagają wykorzystywania odmiennych typów filtrów. W przypadku filtrów oleju chodzi tu o przebiegi pojazdu rzędu 50 000 km, przy filtrach paliwa silników Diesla o 90 000 km, filtrach powietrza – 120 000 km, a przy filtracji benzyny – nawet o 350 000 km.

W każdym z powyższych przypadków przystosowania konstrukcyjne są inne, począwszy od rodzaju medium filtracyjnego, przez materiały na obudowy, kształt i wielkość filtra, powierzchnię filtracyjną, liczbę stopni filtracji, obecność elektronicznych czujników poziomu wody itp. Różna musi być nawet farba używana do malowania ochronnej puszki filtra.

filtry

Wojciech Głowaty

Corteco

Filtry szczególnej troski

Corteco dostarcza wyłącznie filtry kabinowe, czyli ten ich rodzaj, którego globalna sprzedaż ma obecnie stałą tendencję wzrostową. Wynika to zarówno z coraz powszechniejszego wyposażania samochodów w układy klimatyzacji, jak i z rosnącej wśród użytkowników (indywidualnych i flotowych) świadomości znaczenia tej części samochodu i konieczności jej regularnej wymiany. Jest to bowiem czynność serwisowa mająca istotny wpływ na bezpieczeństwo podróżowania (np. zły filtr może doprowadzić do parowania szyb i ograniczenia widoczności oraz obniżenia sprawności kierowcy w powodu niedostatku świeżego powietrza w kabinie) oraz na zdrowie wszystkich podróżujących.

W tej grupie produktów jakość ma tak ogromne znaczenie, że producenci samochodów zlecają wytwarzanie filtrów kabinowych bardzo starannie wybranym producentom. Do podstawowych kryteriów oceny należy tu trwała (przez min. 15 tys. km lub jeden rok) zdolność filtracji powietrza z cząstek stałych o średnicy mniejszej od ok. 3 µm. Dla większości producentów filtrów powietrza zasysanego do kabiny uzyskanie takiej selektywności jest nieosiągalne, a przenikanie do kabiny cząstek o większych średnicach sprawia, iż skuteczność filtracji spada poniżej 60%.

Choć technicznie możliwe jest uzyskiwanie mediów filtracyjnych zatrzymujących nawet cząstki stałe o średnicach poniżej 1 µm, to jednak odbywa się to kosztem swobody przepływu powietrza do kabiny, czyli po prostu wydajności filtracji. Wiele filtrów o wysokim stopniu selektywności filtrowania w rzeczywistości dławi pracę dmuchawy. Widocznym skutkiem tego jest zaparowywanie szyb oraz (w skrajnym przypadku) nadmierne stężenie dwutlenku węgla we wnętrzu pojazdu.

filtry

Poza tym materiał filtrujący powinien być równocześnie bardzo odporny na nasiąkanie wilgocią, gdyż w przeciwnym razie staje się siedliskiem różnego rodzaju bakterii i roztoczy, które wywołują choroby podróżujących lub wzmacniają ich dolegliwości alergiczne. Jednym z najważniejszych wymogów jest również pomyślny wynik testu płomieniowego, w którym sprawdza się palność materiału filtracyjnego w wypadku zagrożenia pożarem.

Ostrość i kompleksowość oceny oferowanych na rynku produktów sprawiają, że aż dwie trzecie samochodów europejskich ma fabrycznie montowane filtry cząstek stałych lub węglowe typu micronAir(r) wyprodukowane przez Grupę Freudenberg, która dostarcza te same filtry na rynek wtórny pod marką Corteco. Filtry Corteco wykonywane są z materiału spełniającego powyższe wymogi, a przy tym niepalnego. Dzięki ogromnej skali produkcji Corteco jest w stanie ustalać na bardzo konkurencyjnym poziomie ceny swych filtrów kabinowych wytwarzanych w trzech fabrykach w Europie (dwie w Niemczech i jedna w Czechach).

filtry

Korneliusz Kąkol

Hengst

Filtry czy wyroby filtropodobne?

Podczas projektowania nowego silnika zostają wyznaczone dokładne parametry, jakie muszą spełniać współpracujące z nim filtry. Każdy producent, który spełnia wymogi OEM/OES, a w szczególności ilość i jakość zastosowanego medium filtrującego, dostarcza produkt, któremu można zaufać. Nie jest prawdą, że jedynie filtr w pudełku z logotypem producenta samochodu jest jedynym właściwym, ponieważ żaden z nich nie zajmuje się własną produkcją filtrów. Filtry Hengst zawsze są zgodne ze specyfikacją OE, co potwierdzamy informacją na każdym opakowaniu.

Tak powinni postępować wszyscy producenci części samochodowych, ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Niestety w przypadku filtrów przeciętny użytkownik samochodu, a nawet warsztatowy profesjonalista, nie zawsze jest w stanie odróżnić produkt dobry od kiepskich imitacji. Z zewnątrz filtry mogą wyglądać niemal identycznie, natomiast odróżnia je to, co się znajduje w środku. Niewłaściwe medium filtrujące, zbyt mała jego ilość, brak zaworów zwrotnych, niewłaściwe parametry zaworów by-pass, brak lub niedokładne wykonanie uszczelnień to tylko kilka z podstawowych "grzechów" producentów kiepskich podróbek. Wszystkie wyżej wymienione "oszczędności" znacznie obniżają koszty produkcji, ale też powodują, że produkt jest tylko wyrobem filtropodobnym.

filtry

Z lewej od góry – filtry Hengst: kabinowy, paliwa i oleju. Z prawej: Oil filter energetic – przekrój

Proces projektowania filtra zaczyna się od wyboru medium filtrującego odpowiedniego do danego zastosowania. Ta wstępna decyzja zostaje zweryfikowana w trakcie późniejszych testów pod kątem spełniania oczekiwanych parametrów pracy silnika. Sprawdzamy, czy przepustowość filtra jest odpowiednia, testujemy jego odporność na wysokie ciśnienie tak, aby uniknąć niekontrolowanych przecieków, badamy wytrzymałość medium filtrującego w ekstremalnych warunkach pracy, jakie mogą zaistnieć podczas codziennej eksploatacji. Każdy rodzaj filtra (powietrza, oleju, paliwa, kabiny) przechodzi dodatkowe testy specjalne, związane z jego specyficzną funkcją. Główną różnicą między filtrem ze standardowym cyklem obsługowym a przeznaczonym do eksploatacji w wydłużonych cyklach jest medium filtrujące użyte do produkcji. W tym drugim wypadku musi być ono odpowiednio bardziej odporne na eksploatacyjne zużycie, czyli od momentu montażu filtra do jego wymiany powinno wykazywać przez cały wyznaczony okres pracy stabilny i równocześnie najwyższy poziom filtracji. Uzyskuje się to zazwyczaj, stosując specjalne, składające się z kilku warstw, media filtracyjne z tworzyw sztucznych lub włókien celulozy dodatkowo wzbogaconych poprzez zastosowanie technologii melt-blown, dzięki której zdecydowanie zwiększają się możliwości filtracyjne papieru oraz przedłużana jest jego żywotność.

Po optymalnym dopasowaniu parametrów filtra do wymagań konkretnej aplikacji zostaje on wprowadzony do seryjnej produkcji. Warte podkreślenia jest to, że firma Hengst dostarcza nie tylko filtry, ale również projektuje całe systemy. Szczególną specjalizację osiągnęła w zakresie filtracji płynów. Filtry przez nas dostarczane na pierwszy montaż pojazdów mają tę samą jakość, co dostępne na rynku części zamiennych pod marką Hengst.

filtry

Adam Barski

Denso

Jakość cierpi na oszczędności

Niektórzy dostawcy części na rynek wtórny – na przykład Denso – dostarczają produkty o jakości części oryginalnych (OE), spełniające wymagania producentów pojazdów. Zdarza się nawet, że części przeznaczone na rynek wtórny są wytwarzane na tych samych liniach produkcyjnych, co części na pierwszy montaż. Inni dostawcy starają się zapewnić produkty w konkurencyjnej cenie, ale zazwyczaj odbija się to na ich jakości.

Po pierwsze, w tańszych zamiennikach często stosuje się inne materiały, których jakość znacząco odbiega od standardów OE. Po drugie, ważne są kryteria przyjmowane podczas testów. Wymogi specjalne w zakresie wydłużonych cykli eksploatacyjnych dotyczą głównie filtrów oleju i paliwa. Jeśli chodzi o filtry kabinowe, Denso zaleca ich wymianę po 10 000–15 000 km przebiegu pojazdu lub raz w roku.

filtry

Części produkowane na pierwszy montaż oraz wysokiej jakości części zamienne przeznaczone dla rynku wtórnego są testowane zgodnie z przyjętymi, międzynarodowymi standardami. Tanie produkty nie zawsze przechodzą wspomniane testy, gdyż stanowią po prostu kopie oryginalnych, a ich wydajność nie jest później sprawdzana.

Filtry Denso są poddawane zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym testom JIS (Japanese Industrial Standards) i DIN (Deutsches Institut für Normung).Wasi dostawcy


Podobne

Polecanever. 2023