strona główna Wyposażenie Podnośniki samochodowe (cz. II)
2014-02-07, ostatnia aktualizacja 2014-02-07 06:42

Podnośniki samochodowe (cz. II)

Fot. Launch

Fot. Launch

Użytkowane dziś różne konstrukcje tych urządzeń należą do najważniejszych elementów wyposażenia współczesnych warsztatów świadczących usługi w zakresie serwisowania i napraw pojazdów drogowych.

Stosowanie podnośników zdecydowanie podnosi komfort pracy w trakcie wykonywania napraw, lecz przy niewłaściwym użytkowaniu i braku odpowiedniego nadzoru technicznego może spowodować wystąpienie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia obsługujących je pracowników.

Zobacz także:

Podnośniki samochodowe (cz. I)

Podnośniki samochodowe (cz. IV)

W związku z tym obowiązujące obecnie przepisy prawne wymuszają na użytkownikach podnośników samochodowych w warsztatach konieczność spełnienia tzw. "warunków" dozoru technicznego. Są to określone ustawowo działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania i użytkowania niektórych urządzeń technicznych. Określają one wymagania zarówno w stosunku do projektantów, producentów i importerów oraz firm zajmujących się montażem, naprawą, serwisowaniem i modernizacją, jak i samych użytkowników podnośników samochodowych.

Dopuszczenie do pracy

Potwierdzeniem spełnienia zgodnych z przepisami międzynarodowymi wymogów bezpieczeństwa konstrukcji jest uzyskanie przez producenta podnośnika certyfikatu CE. Podnośniki mogą być eksploatowane tylko na podstawie zezwalającej na to decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki Dozoru Technicznego. Jednak ze względu na niespójność przepisów i brak możliwości kontroli wszystkich warsztatów przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne państwowe jednostki kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nie wszystkie eksploatowane w naszym kraju podnośniki samochodowe zgłaszane są do Urzędu Dozoru Technicznego, a w związku z tym nie wszystkie też posiadają zezwolenie na użytkowanie i podlegają kontroli prowadzonej przez ten urząd.

Instytucjonalnej kontroli podlegają wyłącznie warsztaty zatrudniające pracowników i szkolące uczniów. Dlatego właściciele warsztatów pracujący w nich w pojedynkę, choć korzystają przy tym z podnośników, nie zgłaszają ich do Urzędu Dozoru Technicznego.

Przepisy jednoznacznie określają warunki, zgodnie z którymi instalacja (montaż) podnośnika na miejscu jego użytkowania powinna być przeprowadzona przez podmioty (firmy) posiadające stosowne do tego uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, udzielane po odbyciu odpowiednich szkoleń w tym zakresie. Potwierdzeniem takiego montażu jest protokół stwierdzający poprawność montażu oraz przeprowadzenie prób funkcjonalnych zakończonych wynikiem pozytywnym.

Obecnie, ze względów ekonomicznych, wiele warsztatów decyduje się na montaż we własnym zakresie, bez korzystania z profesjonalnego serwisu technicznego. Użytkownik jednak przed zgłoszeniem go do Urzędu Dozoru Technicznego i tak zmuszony jest do zlecenia czynności odbiorczych i sprawdzających firmie posiadającej uprawnienia do konserwacji, ponieważ bez adnotacji tego typu w dokumentacji technicznej podnośnika Urząd Dozoru Technicznego nie przyjmie zgłoszenia od zlecającego i nie wyrazi zgody na jego użytkowanie w warsztacie.

Launch

Dokumentacja zgłoszeniowa i wymogi techniczne

Zgodnie z przepisami obowiązek zgłoszenia podnośnika do Urzędu Dozoru Technicznego spoczywa na jego użytkowniku. Dokumentacja zgłoszeniowa poza protokołem montażowym musi obejmować również:

 • szkic usytuowania podnośnika;
 • protokół odbioru części budowlanej (fundamentów) podnośnika;
 • dokumentację techniczną, dostarczoną przez wytwórcę lub importera podnośnika;
 • schemat zasilania podnośnika energią elektryczną;
 • protokół pomiarów elektrycznych.

Wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego względem podnośników samochodowych stosowanych w warsztatach samochodowych wymuszają spełnienie przez nie następujących wymagań:

 • zapewnienia wytrzymałości mechanicznej odpowiedniej do maksymalnego udźwigu i uwzględniającej tzw. współczynnik bezpieczeństwa, czyli 1,5–5-krotnej przewagi wytrzymałości rzeczywistej nad teoretycznie wymaganą;
 • posiadania zabezpieczenia przed niekontrolowanym opadaniem podniesionego pojazdu po ustaniu siły unoszącej;
 • stabilnego utrzymywania pozycji roboczej;
 • posiadania zabezpieczenia niwelującego lub łagodzącego skutki niekontrolowanego opadnięcia unoszonego pojazdu;
 • zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnego konstrukcją udźwigu;
 • posiadania regulowanej i ograniczonej do bezpiecznego poziomu prędkości opuszczania pojazdu;
 • zabezpieczenia układu przeniesienia napędu przed uszkodzeniem w przypadku zderzenia ruchomych części podnośnika z zewnętrznymi przeszkodami, znajdującymi się na drodze ruchu podnośnika.

Launch

Andrzej Kowalewski
Prezes zarządu Launch Polska sp. z o.o.Wasi dostawcy

Podobne

Polecane