strona główna Opracowania teoretyczne Usługowe myjnie samochodowe
2010-04-07, ostatnia aktualizacja 2010-04-18 22:22

Usługowe myjnie samochodowe

Usługowe myjnie samochodowe

Fot. Istobal, Kärcher, Makra, Waschanlagen-Produkte, SVG, WashTec, Christ, Scheuba

Usługowe myjnie samochodowe

Kiedyś samochody myli kierowcy. Używali do tego celu wiader, gąbek i ręcznych szczotek lub węży ogrodowych. Dziś takie „technologie” są już nieskuteczne, nieopłacalne i niedopuszczalne.

Na pracochłonne, ręczne mycie pojazdów za pomocą prostych, domowych środków nikt już obecnie nie ma czasu. Wszelkie rodzaje samochodów eksploatowane są teraz znacznie bardziej intensywnie, z reguły na długich dystansach, z większymi prędkościami, co sprawia, że brud przywiera silniej do ich nadwozi. Z kolei względy ekologiczne i higieniczne nie pozwalają spłukiwać go bezpośrednio do gruntów i wód powierzchniowych. Odpowiedni poziom technicznej sprawności, wydajności i ochrony środowiska naturalnego zapewniają więc wyłącznie profesjonalne myjnie zmechanizowane.

Ogólne zasady usuwania zanieczyszczeń nadwozi

Podczas jazdy po suchych drogach na powierzchni całego samochodowego nadwozia osadza się warstwa pyłu, a w trakcie deszczu – błota. Oba te rodzaje zanieczyszczeń, dzięki zawartym w nich domieszkom olejów, smarów, sadzy, smoły itp., silnie przylegają do zewnętrznych części metalowych, plastikowych i lakierowanych. Zimą błoto występujące na jezdniach zawiera też związki chemiczne używane do topienia śniegu i tworzące trudno usuwalne szare osady na lakierze. Latem głównym zanieczyszczeniem czołowych partii nadwozi są tłuste resztki rozbijających się na nich owadów.

Zastosowanie nanotechnologii intensyfikuje penetrację zanieczyszczeń przez preparaty myjące

Rys.: Zastosowanie nanotechnologii intensyfikuje penetrację zanieczyszczeń przez preparaty myjące

Urządzenie wysokociśnieniowe do ręcznego mycia pojazdów

Skuteczność mycia zależy od aktywności użytych preparatów i mechanicznej siły powodującej ścieranie zanieczyszczeń z mytej powierzchni. Czynniki te mogą do pewnego stopnia wzajemnie się zastępować, podobne efekty daje bowiem zarówno zastosowanie agresywnego środka i łagodne ścieranie powierzchni, jak i użycie środków łagodnych w połączeniu z intensywnym tarciem. W praktyce zakres stosowanych metod wyznaczają dwa przypadki skrajne: w pierwszym jedynym środkiem zmiękczającym jest czysta woda, a usu- wanie brudu następuje wyłącznie na skutek mechanicznego działania ścierek, gąbek itp., a także strumieni wody o zwiększonej energii kinetycznej; w drugim pod wpływem środka chemicznego następuje całkowite oddzielenie brudu od mytego podłoża, więc do jego ostatecznego usunięcia wystarcza delikatne spłukiwanie lub zgarnianie czystą, miękką ścierką.

Przy ocenie zalet i wad dostępnych rozwiązań trzeba też jednak uwzględniać fakt, iż większość nowoczesnych lakierów samochodowych jest bardziej odporna na działanie rozluźniających brud detergentów niż na wszelkie narzędzia usuwające go mechanicznie.

Z kolei wydajność mycia uzależniona jest głównie od wielkości powierzchni podlegającej równoczesnej obróbce, co przekłada się na wielkość użytej szczotki lub obszaru natryskiwanego wodą. Wśród współczesnych myjni zmechanizowanych najwyższą wydajnością odznaczają się urządzenia z dużymi szczotkami rotacyjnymi, nieznacznie ustępują im pod tym względem systemy z wysokociśnieniowym natryskiem wielostrumieniowym (tzw. myjnie bezdotykowe), a najmniej wydajne są wielofunkcyjne agregaty pracujące pojedynczym strumieniem kierowanym ręcznie. Istotne znaczenie mają tu również takie czynniki, jak ilość nawarstwionych zanieczyszczeń i wartość sił adhezyjnych wiążących je z podłożem, zależna od ich rodzaju, czasu zalegania i gładkości zanieczyszczonej powierzchni.

Myjnie szczotkowe

Mechaniczne urządzenia z wirującymi szczotkami oprócz wspomnianej już wysokiej wydajności mycia mają i tę zaletę, że stosunkowo łatwo dają się stosować w systemach sterowanych automatycznie, a wówczas odznaczają się też najniższymi kosztami eksploatacji. Automatyza cja dotyczy w tym wypadku zarówno samej technologii mycia, jak i sposobów udostępniania tych urządzeń klientom. Na podstawie sygnałów otrzymywanych zvczujników procesory sterujące dostosowują indywidualnie do kształtów mytego nadwozia rozmieszczenie rotacyjnych szczotek, ich siłę docisku, kolejność pracy ivprędkość obrotową.

Rys.: Urządzenie wysokociśnieniowe do ręcznego mycia
pojazdów
W myjni ręcznej można stosować specjalne preparaty do poszczególnych części i stref
Rys.: W myjni ręcznej można stosować specjalne
preparaty do poszczególnych części i stref
Automatyczna myjnia szczotkowa działa zwykle  w systemie samoobsługowym; zapewnia najwyższą wydajność przy słabej, niestety, jakości usług
Rys.: Automatyczna myjnia szczotkowa działa zwykle
w systemie samoobsługowym; zapewnia najwyższą
wydajność przy słabej, niestety, jakości usług

Regulują wypływ wody, środków myjących i konserwujących, a także podgrzanego powietrza z odpowiednich dysz. Według zastosowanych programów organizowane są samoczynnie poszczególne fazy (nawilżanie, szorowanie, spłukiwanie, woskowanie, suszenie) i warianty (standardowy, intensywny, nabłyszczający itp.) mycia.

Klient sam wybiera rodzaj interesującej go usługi przez wykupienie odpowiedniego żetonu i przy- gotowuje pojazd do mycia, stosując się do automatycznie wydawanych poleceń. Zamiast żetonów wprowadza się coraz częściej rozmaite systemy płatności bezgotówkowych, opartych na kartach chipowych lub magnetycznych, rozszerza się możliwości wyboru rozmaitych programów mycia i usług dodatkowych, a także stosuje się w poszczególnych porach doby zróżnicowane taryfy opłat.

Nowoczesne myjnie samoobsługowe zaopatrywane są w systemy samodiagnozy, których najnowsze rozwiązania same komunikują się w przypadkach awarii z centrum serwisowym na zasadzie „online”, wykorzystując łącza z telefonii stacjonarnej lub sieci bezprzewodowych.

Zaletom tym towarzyszą niestety dość poważne wady. Szczotki wykonywane są co prawda z materiałów miękkich i przez to nieszkodliwych dla twardszych od nich powłok lakierniczych, ale podczas pracy (mimo intensywnego spłukiwania wodą) między mytą powierzchnię a dociskane do niej włosie dostają się cząsteczki mineralnego pyłu o wybitnie ściernym działaniu. Poza tym ten system mycia wiąże się z koniecznością uprzedniego demontażu anten, bagażników, lusterek i wycieraczek szyb. Nie jest też zadowalająco skuteczny w penetrowaniu zagłębień mytych powierzchni.

Ciągłe doskonalenie myjni szczotkowych nie przyniosło wciąż jeszcze optymalnych efektów. Dlatego zakres ich zastosowań ogranicza się coraz wyraźniej do mycia dużych pojazdów użytkowych o rozległych, gładkich powierzchniach, pokrytych powłokami lakierniczymi o zwiększonej odporności na ścieranie. Zróżnicowanie wielkości i kształtów tej grupy pojazdów utrudnia jednak konstruowanie w pełni uniwersalnych urządzeń automatycznych. Dlatego rosnącą popularnością cieszą się tu systemy półautomatyczne, z jedną szczotką rotacyjną kierowaną przez operatora, stosownie do rodzaju mytego pojazdu i zróżnicowania stref zanieczyszczeń poszczególnych partii nadwozia.

Automatyczne myjnie bezdotykowe

Ten rodzaj urządzeń opiera się na dokładnym sterowaniu całego układu wysokociśnieniowych dysz wodnych tworzących odpowiednio ukształtowane bramy natryskowe. Ich rozmieszczenie oraz intensywność natrysku są indywidualnie dostosowywane do kształtów mytego nadwozia za pomocą wielkiej liczby czujników i zdalnie sterowanych urządzeń wykonawczych, według elektronicznych programów. Automatyzacja w myj- niach bezdotykowych stwarza dokładnie takie same możliwości, jak w opisanych uprzednio automatycznych systemach szczotkowych. Sam proces technologiczny jest nieco wolniejszy, ponieważ energii kinetycznej strumieni wodnych nie można dowolnie zwiększać bez ryzyka uszkadzania powłok lakierniczych.

Całkowicie automatyczna myjnia bezdotykowa działa według programu złożonego w swej zasadniczej części z czterech kolejnych etapów:

  • wstępnego mycia chemicznego polegającego na zwilżeniu (pod niskim ciśnieniem) całego nadwozia roztworem aktywnej substancji myjącej;
  • mycia piankowego, czyli natryskowego pokrycia samochodu spienionym preparatem ułatwiającym odspojenie cząstek brudu od lakierowanego podłoża;
  • mycia wysokociśnieniowego, w trakcie którego pianka jest spłukiwana wraz z zanieczyszczeniami, a wysoka energia natrysków zastępuje też ścierne i penetrujące działanie szczotek;
  • osobnego cyklu mycia kół z zastosowaniem układu wirujących strumieni natryskiwanych pod bardzo wysokim ciśnieniem.
Ruchem rotacyjnych szczotek sterują elektroniczne czujniki. Długie, miękkie włosie łagodnie omiata nadwozie. Jednak cząsteczki brudu działają jak pasta ścierna
Ruchem rotacyjnych szczotek sterują elektroniczne czujniki. Długie, miękkie włosie łagodnie omiata nadwozie. Jednak cząsteczki brudu działają jak pasta ścierna
Ruchem rotacyjnych szczotek sterują elektroniczne czujniki. Długie, miękkie włosie łagodnie omiata nadwozie. Jednak cząsteczki brudu działają jak pasta ścierna
Rys.: Ruchem rotacyjnych szczotek sterują elektroniczne
czujniki. Długie, miękkie włosie łagodnie omiata
nadwozie. Jednak cząsteczki brudu działają
jak pasta ścierna
Jakość mycia automatycznego poprawia stosowanie dodatkowego osprzętu. Na zdjęciu: suszarka do luster bocznych
Rys.: Jakość mycia automatycznego poprawia stosowanie
dodatkowego osprzętu. Na zdjęciu: suszarka do luster bocznych

Ten podstawowy program może być uzupełniony dodatkowymi operacjami, takimi jak powtórne spłukiwanie wodą zdemineralizowaną po wstępnym podsuszeniu, suszenie nawiewem gorącego powietrza i woskowanie na gorąco.

Szczotkowa myjnia bramowa do dużych pojazdów. U góry: sposób pracy szczotek poziomych i pionowych, po lewej: ogólny widok stanowiska

Rys.: Szczotkowa myjnia bramowa do dużych pojazdów. U góry: sposób pracy szczotek poziomych i pionowych,
poniżej: ogólny widok stanowiska

Automatyczne myjnie bezszczotkowe, działające metodą wielopunktowego natrysku pod wysokim ciśnieniem Automatyczne myjnie bezszczotkowe, działające metodą wielopunktowego natrysku pod wysokim ciśnieniem
Rys.: Automatyczne myjnie bezszczotkowe, działające metodą wielopunktowego natrysku pod wysokim ciśnieniem
Stosunkowo tanim systemem mycia dużych pojazdów użytkowych jest samobieżne, ręcznie sterowane urządzenie jednoszczotkowe Stosunkowo tanim systemem mycia dużych pojazdów użytkowych jest samobieżne, ręcznie sterowane urządzenie jednoszczotkowe
Rys.: Stosunkowo tanim systemem mycia dużych pojazdów użytkowych jest samobieżne, ręcznie sterowane urządzenie jednoszczotkowe

Ręczne myjnie wysokociśnieniowe

Podczas mycia samochodu tego rodzaju sprzętem wąski strumień wody wypływający z dużą prędkością z dyszy urządzenia zgarnia z lakieru brud jak szczotka i równocześnie spłukuje go bez tarcia. Mycie zwykłe odbywa się w trzech kolejnych fazach:

  • rozmiękczania brudu wodnym (przeważnie podgrzanym) roztworem preparatu myjącego;
  • działania intensywnego strumienia czystej wody;
  • ręcznego suszenia ścierkami irchowymi.

Pracochłonność tej metody wpływa na stosunkowo wysokie ceny usług, lecz klienci coraz chętniej się na nie godzą, ponieważ staranne mycie ręczne daje znacznie lepsze efekty jakościowe niż wszelkie systemy automatyczne. Jest też najmniej szkodliwe dla lakierów z tej prostej przyczyny, że intensywne działania chemiczne i mechaniczne przerywa się tutaj natychmiast po osiągnięciu zamierzonego skutku wykonywanej pracy. Ewentualne poprawki dotyczą tylko niewielkich wybranych obszarów mytej powierzchni. Myjnie ręczne oferują też największy zakres usług, obejmujący też zwykle: mycie silników i podwozi, woskowanie, polerowanie, czyszczenie wnętrz nadwozi, pranie tapicerki, a w przypadku pojazdów użytkowych – także czyszczenie plandek i dezynfekcję przestrzeni ładunkowych.

Częściowo zamknięty obieg wody w myjni usługowej

Rys.: Częściowo zamknięty obieg wody w myjni usługowej


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2