strona główna Wydarzenia XIV Konferencja "Stacje Kontroli Pojazdów - 2018"
2018-06-07, ostatnia aktualizacja 2018-06-07 14:47

XIV Konferencja "Stacje Kontroli Pojazdów - 2018"

Fot. PISKP

Fot. PISKP

Spotkanie to, zorganizowane przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, odbyło się w dniach 23–24 maja w Ustce i stanowiło kolejną okazję do dyskusji nad stanem systemu badań technicznych w Polsce.

Tegoroczna konferencja przypadła w okresie implementowania do polskiego prawa europejskiej dyrektywy 2014/45/UE i dlatego cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska związanego z badaniami technicznymi. Wzięło w niej udział prawie trzysta osób, w tym właściciele SKP, diagności, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Inspekcji Transportu Drogowego, samorządów terytorialnych oraz organizacji samorządowych.

Specjalnym gościem pierwszego dnia konferencji był Łukasz Smółka – szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, który przekazał zebranym najnowsze informacje o ostatnich zmianach w Prawie o ruchu drogowym. Aktualny stan prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym był omawiany również drugiego dnia konferencji.

Najnowsze informacje o dostosowywaniu systemu badań technicznych w Polsce do wymogów Dyrektywy 2014/45/UE oraz o działaniach Izby podjętych w tym zakresie przedstawił Marcin Barankiewicz z PISKP. Omówił on również konsekwencje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych dla stacji kontroli pojazdów.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentowali zebranym aktualny stan systemu CEP 2.0 po jego wdrożeniu wraz z wnioskami i planami na przyszłość, w szczególności w kontekście obsługi niezgodności danych w trybie automatycznym.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Cyfryzacji, a jej partnerami były firmy Benefia Ubezpieczenia, Maha oraz Unimetal. W trakcie spotkania wygłoszono 16 referatów dotyczących zagadnień związanych z badaniami technicznymi pojazdów i stacjami kontroli pojazdów oraz ogólnie z techniką samochodową.

Do przewodniego hasła konferencji "Bezpieczeństwo ruchu drogowego a SKP" nawiązywały referaty Mariusza Wasiaka z Komendy Głównej Policji, który omówił stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w kontekście zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów niesprawnych technicznie, generała Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który przedstawił wyniki kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów z wykorzystaniem mobilnej linii diagnostycznej, oraz Marka Konkolewskiego, dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, na temat funkcjonowania systemu stacjonarnych fotoradarów.

Podsumowania obrad dokonał prezes zarządu PISKP, dr inż. Leszek Turek, który poprowadził również forum dyskusyjne.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa urządzeń diagnostycznych dla SKP i związane z nią bezpośrednie spotkania z przedstawicielami handlowymi i ekspertami w dziedzinie wyposażenia warsztatowego.


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2