strona główna Biznes Wyniki finansowe ZF
2020-08-11, ostatnia aktualizacja 2020-08-11 12:53

Wyniki finansowe ZF

Fot. ZF

Fot. ZF

Spadek popytu spowodowany pandemią i tymczasowe zatrzymanie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym, spowodowały, że kluczowe wskaźniki finansowe ZF za pierwsze półrocze 2020 r. były znacznie niższe od wyników osiągniętych w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Sprzedaż wyniosła 13,5 mld euro (w 2019: 18,4 mld euro). Po korekcie związanej z różnicami kursów walutowych oraz efektami fuzji i przejęć, odpowiada to obniżeniu sprzedaży w ujęciu organicznym o 27 procent. Firma odnotowała skorygowany zysk operacyjny (EBIT) w wysokości minus 177 mln euro.

ZF ogranicza moce produkcyjne na całym świecie, aby dostosować się do słabszego popytu i przygotować się na proces większej elektryfikacji transportu. W Niemczech firma ZF zawarła „Transformacyjny układ zbiorowy” z radami zakładowymi i związkami zawodowymi. Przewiduje on, że do końca 2022 r. ZF nie przeprowadzi żadnych przymusowych zwolnień ani nie zamknie żadnych zakładów w Niemczech. W zamian za to przedsiębiorstwo może skrócić czas pracy pracowników objętych układami zbiorowymi nawet o 20 procent oraz zaoferować odprawy i pracę w niepełnym wymiarze godzin starszym pracownikom w Niemczech. Od połowy 2019 r. firma ZF zredukowała liczbę pracowników na całym świecie o 5300 osób (od początku bieżącego roku o 3800 osób). Ponad 60 tys. pracowników ma możliwość pracy zdalnej.

Tagi

wyniki finansowe  ZF Wasi dostawcy

Podobne

Polecane