2011-01-19, ostatnia aktualizacja 2011-01-20 06:48

Razem i osobno

Fot. DuPont, archiwum

Fot. DuPont, archiwum

23 miliony złotych kosztowało firmę DuPont Performance Coatings (DPC) nowe Centrum Szkoleniowe dla jej trzech marek lakierów samochodowych: DuPont Refinish, Spies Hecker i Standox.

Obiekt zlokalizowany został na zachodnim obrzeżu Warszawy w miejscowości Bronisze. Mieści się w nim placówka szkoleniowo-treningowa o zasięgu ogólnopolskim, prowadzona w obiekcie bardzo nowoczesnym pod względem architektury, wyposażenia i naj-wyższych standardów bezpieczeństwa.

Podczas konferencji prasowej inaugurującej działalność Centrum (29 września 2010 roku) John McCool, wiceprezes DuPont Performance Coatings na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, stwierdził, że jego powstanie zapewnia firmie konkurencyjną przewagę na polskim rynku, ponieważ umożliwia prowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie i na znacznie większą niż dotychczas skalę. Zainstalowany tu sprzęt lakierniczy umożliwia bowiem praktyczne zapoznawanie się z najnowszą technologią lakierów wodorozcieńczalnych trzeciej generacji WBC, a także pozwala doskonalić kwalifikacje w standardowych operacjach lakierniczych, takich jak przygotowanie podłoża, identyfikacja kolorów, przygotowanie lakieru bazowego, aplikacje materiałów oraz czynności następujące po wykonanym lakierowaniu.

DuPont
DuPont
DuPont
Zajęcia teoretyczne dla wszystkich trzech marek prowadzone są w tych samych salach prelekcyjnych według skoordynowanego harmonogramu szkoleń.  W programach szkoleń oprócz technologicznych nowości przewidziano tematy z zakresu podstaw lakierniczego zawodu, na przykład dotyczące struktury powłok renowacyjnych na różnych podłożach

W zajęciach będzie mogło uczestniczyć nie 700 jak dotychczas, lecz 1000 lakierników rocznie. Ich tematyka ma obejmować oprócz zagadnień typowo technicznych również szeroko rozumiane zasady bezpieczeństwa pracy, gdyż firma DuPont dąży obecnie do tego, by wśród użytkowników jej produktów zredukować do zera liczbę wypadków, w wyniku których mogliby ucierpieć ludzie i środowisko naturalne.

Wspólne dla wszystkich trzech marek są w Broniszach sale konferencyjne do prowadzenia teoretycznych wykładów i seminariów, a także kabiny lakiernicze oraz magazyn materiałów. Oddzielne pozostają pomieszczenia, w których przygotowuje się kolorystykę lakierów bazowych z wykorzystaniem specyficznych dla każdej marki systemów lakierniczych, odzież robocza oraz... instruktorzy ze względu na ich specjalizację w zakresie danej marki, popartą wieloletnim doświadczeniem i najwyższym poziomem zawodowej wiedzy.

DuPont
DuPont
DuPont
Instruktorzy specjalizujący się
w poszczególnych markach szkolą grupy kursantów
w najnowocześniejszych kabinach lakierniczych, przystosowanych do celów dydaktycznych
Standardowe czynności lakiernicze wykonywane są przez instruktorów na perfekcyjnym poziomie, który przyswoić muszą sobie również przeszkoleni kursanci Praktyczne możliwości instruktorów oraz materiałów DuPont Refinisch, Spies Hecker
 i Standox przewyższają znacznie potrzeby zwykłych usługowych lakierni i wymagania ich klientów

Wszyscy pracownicy dydaktyczni Centrum Szkoleniowego będą się przede wszystkim zajmować szkoleniem klientów według firmowych programów w zakresie wykorzystania wspomnianych już technologii wodorozcieńczalnych i zastosowań linii produktów uzupełniających, zgodnych z normami dotyczącymi lotnych związków organicznych. Uwzględniane w tym będą również takie zagadnienia, jak wydajność, efektywność oraz zwiększona rentowność warsztatów lakierniczych korzystających z produktów DuPont Performance Coatings. Lakiernicy z autoryzowanych zakładów naprawczych mogą liczyć w trakcie odbywanych szkoleń na pomoc Centrum w spełnianiu technicznych i technologicznych wymagań producentów OEM. W tym celu będą wykorzystywane doświadczenia marek DuPonta, zdobyte dzięki współpracy z wiodącymi producentami samochodów, w tym między innymi: Toyotą, Grupą VW i Grupą Ford.

Ze swej strony DuPont liczy na to, iż jakość oferowanych szkoleń i szybko rosnąca liczba przeszkolonych osób pozwolą mu już w najbliższej przyszłości na osiągnięcie znacznego wzrostu sprzedaży wszystkich trzech marek lakierów i materiałów pomocniczych. To zaś oznaczać będzie umocnienie ustalonej pozycji lidera w tym sektorze rynku.

DuPont
DuPont
DuPont
We wnętrzu kabiny lakierniczej przebywa tylko instruktor,
a uczestnicy szkolenia obserwują pracę przez oszklone ściany
Osobne muszą być pomieszczenia do kolorystycznego komponowania lakierów bazowych, ponieważ każda z marek korzysta w tej dziedzinie
z własnych rozwiązań systemowych

 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane


ver. 2023#2