strona główna Diagnostyka Czujnik pedału gazu
2022-03-06, ostatnia aktualizacja 2022-03-10 08:31

Czujnik pedału gazu

Hella

We współczesnych pojazdach instaluje się coraz więcej części elektronicznych, co spowodowane jest między innymi przepisami prawa, na przykład w dziedzinie redukcji emisji spalin i zużycia paliwa. Coraz więcej pola zdobywają też elektroniczne komponenty aktywnych i biernych systemów bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Jednym z ważniejszych jest czujnik pedału gazu

Czujnik pedału gazu przesyła informację o pozycji pedału gazu do sterownika, co umożliwia realizację żądanego przez kierowcę obciążenia silnika.
W samochodach stosuje się coraz częściej czujnik bezdotykowy o indukcyjnej zasadzie działania. Składa się on ze statora, który zawiera cewkę wzbudzającą, cewki odbiorcze i elektroniczny moduł analityczny oraz z rotora, zbudowanego z jednej lub kilku zamkniętych pętli przewodowych o określonej geometrii.
Przyłożenie napięcia zmiennego do cewki nadawczej powoduje wytworzenie pola magnetycznego indukującego napięcie w cewkach odbiorczych. Również w pętlach przewodowych wirnika indukowany jest prąd oddziałujący na pole magnetyczne cewek odbiorczych. W zależności od ustawienia wirnika względem tych cewek stojan generuje odpowiednie amplitudy napięcia. W elektronicznym układzie analitycznym amplitudy te zostają przetworzone i przekazane do sterownika w formie napięcia stałego. Ten ocenia sygnał i generuje odpowiedni impuls np. dla nastawnika przepustnicy. Charakterystyka sygnału napięciowego jest zależna od siły nacisku na pedał gazu.

Objawy defektu czujnika pedału gazu
Awaria czujnika pedału gazu może powodować następujące objawy:

 • silnik pracuje z podwyższoną prędkością obrotową biegu jałowego;
 • pojazd nie reaguje na ruchy pedału gazu;
 • silnik przechodzi na awaryjny tryb pracy;
 • zapala się lampka kontrolna silnika na desce rozdzielczej.

Rejestracja sygnału z pinu C5
Włączyć i wyłączyć zapłon. W ramach tego pomiaru sprawdzane jest zasilanie czujnika napięciem

Rejestracja sygnału z pinu C9
Włączyć zapłon, nacisnąć i zwolnić pedał. Wzrost i spadek wartości sygnału jest zależny
od szybkości naciśnięcia i ponownego zwolnienia pedału

Rejestracja sygnału z pinu C10
Włączyć zapłon, nacisnąć i zwolnić pedał. Wzrost i spadek wartości sygnału jest zależny od szybkości naciśnięcia i ponownego zwolnienia pedału

Przyczyna awarii czujnika
Awaria tego elementu może mieć różne przyczyny:

 • uszkodzone przewody lub złącza czujnika pedału gazu;
 • brak zasilania napięciem lub brak połączenia z masą;
 • usterka elektronicznego układu analitycznego w czujniku.

Poszukiwanie usterek
Należy uwzględnić następujące czynności kontrolne:

 • odczyt kodów usterek;
 • kontrola wzrokowa czujnika pod kątem uszkodzeń mechanicznych;
 • kontrola wzrokowa odpowiednich złączy i przewodów elektrycznych pod kątem prawidłowości podłączenia i uszkodzeń;
 • kontrola czujnika przy użyciu oscyloskopu i multimetru.

Tabela zawiera czynności kontrolne i dane techniczne objaśniające sposób poszukiwania usterki. Zostały one opracowane na przykładzie samochodu MB A-Klasse (160) 1,7. Pomiary powinny być wykonywane przez dwie osoby. Dla jednej osoby pomiar sygnałów na czujniku, wykonywanie różnych cykli pomiarowych i przeprowadzanie diagnostyki przy użyciu oscyloskopu jest trudne i zazwyczaj bardziej czasochłonne.

Opracowanie na podstawie
materiałów firmy Hella


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2