strona główna Nadwozia Filtry samochodowe
2023-09-29, ostatnia aktualizacja 2023-09-29 13:57

Dla ochrony i bezpieczeństwa

Filtry samochodowe

Które filtry w samochodzie są najważniejsze?

Blue Print

Które filtry w samochodzie są najważniejsze?

Filtry należącej do Bilstein Group marki Blue Print są znane w branży motoryzacyjnej ze swojej wysokiej jakości. Producent udziela na nie 3-letniej gwarancji, przewyższając tym samym obowiązujące regulacje prawne.

Filtry oleju

Olej jest tak dobry, jak jego filtr… 
Dla niezawodnej pracy silnika kluczowe znaczenie ma czysty olej krążący pod wysokim ciśnieniem, który chroni przed bezpośrednim tarciem elementy metalowe, takie jak tłoki, tuleje cylindrów, panewki i koła zębate rozrządu. Olej wspomaga również chłodzenie silnika, odprowadzając ciepło od tłoków, cylindrów i turbosprężarki.

Producenci oferują całą gamę różnorodnych olejów – od standardowych uniwersalnych i wielosezonowych, po specjalne kompozycje stanowiące połączenie bazy olejowej z dodatkami uszlachetniającymi (dodatki antykorozyjne /dyspersanty / dodatki antypieniące itp.).

Większość producentów pojazdów zaleca interwały wymiany oleju oparte na „normalnych” warunkach eksploatacji. Jednakże częsty rozruch na zimno oraz jazda na krótkich dystansach powodują, że olej nie osiąga temperatury wymaganej do odparowania zanieczyszczeń będących efektem spalania, takich jak wilgoć czy niespalone paliwo. Znacząco obniża to jakość oleju, powodując konieczność jego częstszej wymiany.

Ponadto w silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny powstają cząsteczki, które przedostają się do oleju i mogą tworzyć osady na ważnych elementach silnika. Dlatego ogromne znaczenie ma jakość oleju oraz filtra.

Zanim olej trafi do magistrali olejowej i dotrze do smarowanych elementów, musi w całości przejść przez filtr, który zatrzymuje znajdujące się w oleju mikroskopijnej wielkości zanieczyszczenia i cząsteczki metalu, powstające w wyniku zużywania się elementów silnika. Dzięki temu do punktów smarowania dociera czysty i przefiltrowany olej.

Materiał filtracyjny/Papier
Materiał filtracyjny, określany również medium filtracyjnym lub papierem, spełnia bez wątpienia najważniejsze zadanie w każdym filtrze. Musi posiadać odpowiednią trwałość i zdolność do wychwytywania i zatrzymywania wszelkich zanieczyszczeń, zachowując jednocześnie swoją jednolitość pomiędzy wydłużonymi okresami wymiany w nowoczesnych pojazdach.

Zawór przeciwzwrotny
Stosowany w filtrach puszkowych, ma postać silikonowej membrany, która pozwala na przepływ oleju w filtrze tylko w jednym kierunku. Zapobiega to wyciekaniu oleju z filtra i ściąganiu go przez pompę oleju, gdy silnik nie pracuje. Jednocześnie rozwiązanie to pozwala na szybki wzrost ciśnienia oleju podczas uruchamiania silnika, co minimalizuje jego zużycie.

Zawór obejściowy
Zawór przelewowy pełni dwa zadania. Chroni materiał filtracyjny podczas uruchamiania silnika, a w przypadku zatkania materiału filtracyjnego pozwala na przepływ oleju, zabezpieczając silnik przed zatarciem.

Podczas uruchamiania silnika nagły wzrost ciśnienia od strony pompy oleju nie jest równoważony przez ciśnienie po stronie silnikowej filtra. Bez odpowiednio dobranego zaworu przelewowego w filtrze lub jego obudowie może dojść do uszkodzenia materiału filtracyjnego, a także przerwania dopływu oleju do silnika.

Kluczowe znaczenie ma ciśnienie, przy którym dochodzi do otwarcia zaworu przelewowego. Zbyt wysokie ciśnienie i obciążenie materiału filtracyjnego może powodować jego uszkodzenie lub brak dopływu oleju do silnika podczas uruchamiania. Natomiast za niskie – powoduje otwarcie zaworu przelewowego, zanim filtr zostanie wymieniony w ramach okresowej obsługi. To z kolei oznaczałoby pracę silnika na nieprzefiltrowanym oleju i szybki wzrost zużycia elementów silnika.

Jakość części oryginalnych

  • Odpowiednia wydajność podczas uruchamiania silnika na zimno, zapewniająca maksymalne smarowanie i chroniąca przed tarciem współpracujące metalowe elementy silnika.
  • Wysokiej jakości zawór przeciwzwrotny, zabezpieczający przed odciąganiem oleju przez pompę oleju i zapewniający szybki wzrost ciśnienia podczas rozruchu zimnego silnika.
  • Precyzyjnie zaprojektowany zawór przelewowy, zapewniający przepływ oleju w momencie uruchamiania silnika oraz w przypadku zatkania filtra.
  • Zabezpieczenie kluczowych elementów silnika i jego większa trwałość dzięki ochronie przed cząsteczkami powstającymi w wyniku zużywania się elementów silnika oraz powstającymi podczas spalania zanieczyszczeniami i sadzą.

Filtry oleju Blue Print produkowane są z wykorzystaniem najwyższej jakości komponentów i materiałów filtracyjnych, co pozwala uzyskać maksymalny poziom ochrony silnika i odpowiednią wydajność w długim okresie czasu, wymaganą ze względu na wydłużone interwały wymiany w nowoczesnych pojazdach. Należy jednak pamiętać, by zawsze wymieniać olej i filtr oleju w odstępach zalecanych przez producenta samochodu, a stosowany olej musi spełniać wymagane specyfikacje.

Filtry powietrza

Silniki spalinowe mają ogromne zapotrzebowanie na powietrze. Przeciętny silnik benzynowy do spalenia 1 litra paliwa potrzebuje 10 000 litrów powietrza. Na przykład filtr powietrza w Nissanie Qashqai 1.6i powinien być wymieniany co 2 lata lub 60 000 km przebiegu. W trakcie 60 000 km silnik zużywa około 4 000 litrów paliwa i 40 000 000 litrów powietrza!

Silnik wysokoprężny zużyje nawet więcej powietrza w stosunku do paliwa. Wraz z modnym ostatnio zjawiskiem downsizingu silników, połączonym z powszechnym stosowaniem turbodoładowania, jeszczeważniejsze stało się efektywne spalanie, wymagające większej ilości powietrza, co wiąże się z koniecznością uzyskania wyższej wydajności filtrowania.

Wielkość zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu może wahać się od widocznych gołym okiem ziarenek piasku o wysokich właściwościach
ściernych po mikroskopijne cząsteczki sadzy, gumy z opon, krzemionki, pyłu hamulcowego, pyłków i wilgoci. Na utwardzonych drogach zawartość pyłu w powietrzu wynosi 1 mg/m3, tak więc w trakcie eksploatacji pomiędzy wymianą filtr zatrzymuje około 10 gramów zanieczyszczeń. Natomiast na drogach zapylonych wartość ta rośnie znacząco, nawet 40-krotnie.

Zanieczyszczenia omijające filtr powietrza powodują wzrost zużycia tłoków, pierścieni, tulei cylindrowych i zaworów. Ponadto każda obca cząstka przedostająca się do skrzyni korbowej zanieczyszcza olej, powodując skrócenie jego żywotności oraz trwałości filtra oleju.

Dwie strony każdego filtra

Podczas normalnej eksploatacji medium filtracyjne pokrywa się zanieczyszczeniami. Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia gwałtownie wzrasta różnica ciśnień pomiędzy obydwoma stronami filtra, ponieważ opór zasysanego powietrza jest coraz większy. Powoduje to powstanie ekstremalnie wysokiej siły ssącej po czystej stronie filtra. Różnica ciśnień połączona z generowanymi przez pracujący silnik pulsującymi falami może osiągnąć tak wysoki poziom, że filtr powietrza o niskiej jakości ulega deformacji, a nawet rozerwaniu. Skutki deformacji i rozerwania filtra są różne. Może to być przedostawanie się fałszywego powietrza omijającego filtr i niosącego zanieczyszczenia, a nawet natychmiastowe uszkodzenie silnika przez zassane kawałki zabrudzonego filtra.

Regularna wymiana
Filtr powietrza powinien być regularnie wymieniany w ramach okresowej obsługi zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. W przypadku eksploatacji samochodu w powietrzu o wysokim stopniu zapylenia wymiana powinna odbywać się częściej.

Jazda z mocno zabrudzonym filtrem powietrza może powodować nadmierne zużycie paliwa, ograniczenie mocy silnika i pogorszenie dynamiki pojazdu. Efektem jest również niewłaściwy stosunek paliwa do powietrza, co przekłada się na wzrost emisji szkodliwych związków i cząsteczek sadzy (silniki wysokoprężne), to z kolei prowadzi do problemów w samochodach wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF).

Na przestrzeni czasu układ zasilania powietrzem uległ istotnym zmianom – od prostej obudowy filtra powietrza po integralny element układu kontroli emisji i hałasu. Obecnie bardzo często układ zasilania powietrzem pełni bardzo ważną funkcję w obniżaniu poziomu hałasu, drgań i wibracji.

Jakość części oryginalnych

  • Filtry powietrza Blue Print produkowane są z najwyższej jakości materiałów filtracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom ochrony i trwałości pomiędzy wydłużonymi interwałami wymiany. Charakteryzują się wyjątkową zdolnością do wychwytywania zanieczyszczeń i odpornością na wilgoć.
  • Regularnie prowadzona kontrola jakości gwarantuje precyzyjne wykonanie, zapewniające pełną niezawodność i dokładność pasowania. Zapobiega to przedostawaniu się nieprzefiltrowanego powietrza do układu dolotowego i ewentualnemu uszkodzeniu elementów silnika.
  • Najnowsze zaawansowane technologie produkcji zapewniają filtrom Blue Print wytrzymałość i sztywność konieczne do przeciwstawienia się wysokiemu ciśnieniu w nowoczesnych turbodoładowanych silnikach.
  • Precyzja wykonania odpowiada prduktom oryginalnym.

Filtry paliwa

Rozwój technologii filtrowania jest bezpośrednią odpowiedzią na zmiany w technice budowy silników. Nowoczesne układy zasilania benzyną i olejem napędowym to najbardziej precyzyjne elementy silnika. Są one produkowane z zachowaniem tolerancji zaledwie 2 mikronów, a w trakcie eksploatacji poddawane są dużym obciążeniom. Paliwo nie tylko ulega spalaniu w celu wytworzenia energii, ale w przypadku silnika wysokoprężnego smaruje również ruchome elementy pompy i wtryskiwaczy. Dlatego musi być ono bezwzględnie czyste.

Zanieczyszczenia w paliwie
Zanieczyszczenia zawarte w paliwie tankowanym na stacjach benzynowych oraz korozja metalowych zbiorników paliwa to niestety powszechne zjawisko, którego konsekwencją może być zniszczenie nowoczesnych układów zasilania. Nawet najmniejsze drobinki mogą uszkodzić końcówkę wtryskiwacza, zmieniając kąt rozpylenia paliwa, co z kolei wpływa na wydajność procesu spalania, zużycie paliwa, równomierność pracy silnika na wolnych obrotach oraz poziom emisji.

Woda i jej odseparowanie
Zarówno benzyna, jak i olej napędowy muszą zostać gruntownie przefiltrowane w celu wychwycenia wszelkich zanieczyszczeń. Ten drugi rodzaj paliwa stawia dodatkowe wymagania w zakresie filtrowania. Problemem są cząsteczki wody w nim zawarte. W zbiorniku paliwa zachodzi zjawisko kondensacji i paliwo może zawierać wodę w postaci zawiesiny lub emulsji. Bez właściwego przefiltrowania woda może powodować korozję elementów układu zasilania, między innymi pompy wtryskowej i wtryskiwaczy.

Blue Print stosuje w filtrach oleju napędowego hydrofobowy materiał absorpcyjny, który przepuszcza paliwo, a jednocześnie zatrzymuje wodę. Odseparowana woda ścieka i zbiera się w dolnej części obudowy filtra, skąd można ją spuścić. Jest to bardzo ważna operacja podczas okresowych przeglądów serwisowych.

Grzyby w zbiorniku paliwa?
Olej napędowy jest niestabilną cieczą organiczną i dla niektórych grzybów stanowi doskonałą pożywkę (Cladisporium resinae). Znajdujące się w powietrzu zarodniki zanieczyszczają paliwo. Rozwój grzybów następuje w przypadku kontaktu oleju napędowego z wodą przy odpowiedniej temperaturze.

W wielu nowoczesnych układach wtrysku olej napędowy wielokrotnie krąży pomiędzy zbiornikiem paliwa a silnikiem. Powracające do baku podgrzane paliwo stanowi idealne środowisko do rozwoju grzybów.

Produkty uboczne grzybów zanieczyszczają paliwo i zatykają przewody paliwowe. Rozwiązaniem jest regularna obsługa przy wykorzystaniu wysokiej jakości filtra, który zatrzymuje wodę znajdująca się w paliwie i zapobiega rozwojowi grzybów.

Jakość części oryginalnych
Oferowane przez Blue Print filtry benzyny i oleju napędowego wytwarzane są według standardów OE. Dzięki temu zapewniają właściwy przepływ paliwa i wydajność, jednocześnie maksymalnie chroniąc silnik i układ paliwowy.

Filtry kabinowe

Po raz pierwszy filtr kabinowy został zamontowany w samochodzie osobowym w latach 40., ale trzeba było czekać aż do lat 80., kiedy zaczęto go stosować najpierw w prestiżowych modelach, a następnie w pojazdach masowo produkowanych.

Podczas rutynowej obsługi filtr kabinowy zostaje często przeoczony i nie wszyscy zdają sobie sprawę z pozytywnego wpływu tego elementu na zdrowie człowieka.

Podczas jazdy po zatłoczonych drogach lub w korku samochodem bez filtra kabinowego kierowca i pasażerowie samochodu oddychają powietrzem zawierającym wysokie stężenia pyłu, sadzy, pyłków, bakterii, wirusów oraz szkodliwych spalin, które negatywnie wpływają na zdrowie i wywołują reakcje alergiczne u co piątej osoby. Filtr kabinowy oczyszcza powietrze wpadające do wnętrza i zapobiega wdychaniu zanieczyszczeń. Ma on, niestety, ograniczoną wydajność i należy go regularnie wymieniać (najlepiej raz na rok).

Efekt elektrostatyczny
Podczas przechodzenia powietrza przez włókna filtracyjne generowane są ładunki elektrostatyczne. Ładunki te przyciągają cząsteczki o wielkości 0,3 mikrona, a także bakterie i nanocząsteczki sadzy emitowanej przez silniki wysokoprężne. Cząsteczki o wielkości od 0,3 do 0,9 mikrona stanowią ogromne ryzyko dla zdrowia człowieka, ponieważ są one zbyt małe, by wychwyciły je włoski w nosie, a jednocześnie za duże, by zostały usunięte z organizmu w trakcie wydechu.

Węgiel aktywny
To kolejny czynnik zwiększający skuteczność działania filtrów kabinowych. W materiale filtracyjnym osadzone są malutkie cząsteczki nawęglonej i rozkruszonej skorupy orzecha kokosowego. Te drobniutkie cząsteczki węgla aktywnego posiadają mikroskopijnej wielkości kanaliki, które zatrzymują szkodliwe gazy, takie jak dwutlenek azotu (NOX). Jest to trujący gaz emitowany przez silniki benzynowe i wysokoprężne. Jeden gram węgla aktywnego ma powierzchnię ponad 1 000 metrów kwadratowych. Materiał ten jest głównym składnikiem aktywnym w maskach gazowych. Wraz z upływem czasu węgiel aktywny traci swoją skuteczność działania.

Ostrożność podczas wymiany
Ze względu na utrudniony dostęp, brak miejsca oraz różnice wynikające z kierownicy umieszczonej po lewej lub prawej stronie – wymiana filtra kabinowego czasami sprawia trudności. Właściwy montaż filtra kabinowego ma kluczowe znaczenie, ponieważ zgnieciony element będzie przepuszczał nieprzefiltrowane powietrze.

Jakość części oryginalnych
Każdy filtr kabinowy Blue Print wytwarzany jest według takich samych, wymagających standardów i przy wykorzystaniu tej samej technologii, jak elementy montowane fabrycznie. Dzięki temu zapewniona jest precyzja wymiarów i dokładność montażu oraz maksymalny poziom komfortu pasażerów. Materiał filtracyjny wykonany jest z syntetycznej włókniny, produkowanej w technologii pneumotermicznej (melt-blown), która nadaje jej kształt i wytrzymałość.

Filtry do automatycznych skrzyń biegów

Automatyczne skrzynie przekładniowe sterowane są przez różne elementy elektroniczne, mechaniczne oraz hydrauliczne. Czysty olej przekładniowy odgrywa kluczową rolę w działaniu tego ważnego elementu układu przeniesienia napędu. Pozwala na płynną i skuteczną zmianę biegów, co jest możliwe dzięki wyszukanym pakietom dodatków w oleju bazowym oraz wysokiej jakości filtracji.

Jednak wraz z upływem czasu parametry oleju pogarszają się, podobnie zmniejsza się skuteczność działania filtra, który z czasem zapycha się zanieczyszczeniami. Powoduje to zużycie precyzyjnych elementów skrzyni przekładniowej, co ma negatywny wpływ na działanie skrzyni biegów i objawia się szarpaniem podczas zmiany przełożeń oraz przeciąganiem podczas zmiany na wyższy bieg. Problemy te prowadzą do gwałtownego zużycia tarcz sprzęgłowych, zaworów oraz innych elementów przekładni.

Regularna wymiana w ramach serwisu
Głównym zadaniem filtra automatycznej skrzyni biegów jest wychwytywanie i zatrzymywanie wszelkich zanieczyszczeń z oleju przekładniowego. Do zanieczyszczeń tych należą między innymi niewielkie drobinki powstające w wyniku zużycia elementów oraz rożne ciała obce, które mogą być bardzo niebezpieczne dla przekładni automatycznej. Jednocześnie olej musi swobodnie przepływać przez filtr, a jego ciśnienie nie może spadać poniżej wymaganej wartości.

W celu zachowania wysokiej trwałości skrzyni biegów oraz płynnej zmiany biegów Blue Print zaleca regularny serwis oleju przekładniowego zgodnie z interwałami wskazanymi przez producenta pojazdu (zależą one od warunków eksploatacji samochodu).

 Jakość części oryginalnych

Każdy filtr przekładniowy Blue Print spełnia specyficzne wymagania konkretnego zastosowania oraz przewidziany interwał wymiany. Skuteczność i wydajność filtrowania jest odpowiednio dopasowana pod kątem niezawodnego zachowania czystości oleju przekładniowego, co gwarantuje niezawodność skrzyni biegów przez cały przewidziany okres eksploatacji.

Materiał filtracyjny jest testowany pod kątem najbardziej ekstremalnych zanieczyszczeń w trudnych warunkach pracy (np. podwyższone temperatury). Został on tak zaprojektowany, by zapewniał przepływ oleju nawet przy skrajnym nagromadzeniu zanieczyszczeń. Obudowy filtrów zbudowane są ze wzmocnionych włóknem szklanych polimerów odpornych na wysokie temperatury lub z polimerów połączonych ze stalowymi wypraskami.                                   

Opracowanie na podstawie materiałów marki Blue Print

Tagi

Filtr  blue print 


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2