strona główna Biznes Sieć warsztatów Delphi
2010-08-12, ostatnia aktualizacja 2010-08-13 06:45

Sieć warsztatów Delphi

Kompletny system wtryskowy typu common rail dostarczany przez firmę Delphi

Fot. Delphi

Kompletny system wtryskowy typu common rail dostarczany przez firmę Delphi

Coraz częściej samochody europejskich i azjatyckich producentów wyposażane są w układy common rail dostarczane przez firmę Delphi, która zajmuje się również ich diagnostyką i naprawami.

Użytkownicy silników wysokoprężnych w pojazdach marek: Renault, Citroën, Peugeot, Ford, Mercedes, Jaguar, Ssangyong, Kia, Hyundai, Nissan, Suzuki oraz Tata mają obecnie możliwość serwisowania ich układów wtryskowych w warsztatach autoryzowanych przez Delphi. Firma zorganizowała tę usługową działalność w system dwupoziomowy.

Pierwszy poziom stanowi organizowana obecnie sieć warsztatów Delphi Service Center, a dokładniej: należących do ich struktury modułów Diesel. Są one wyspecjalizowane w podstawowym zakresie diagnostyki i naprawy układów common rail, tworzą więc w sumie sieć punktów „pierwszej pomocy”. Można w nich przeprowadzić diagnostykę układu, a także jego naprawę polegającą na zastąpieniu wadliwych elementów nowymi lub zregenerowanymi fabrycznie. Sieć ta, do której należy już łącznie ok. 50 warsztatów, organizowana jest w Polsce od czerwca 2008 roku przez niezależnie działające firmy Inter Cars oraz JR Motors, będące też oficjalnymi dystrybutorami części Delphi Diesel. Dla pełnego zaspokojenia potrzeb klientów Delphi planuje do końca 2013 roku rozszerzenie tej działalności na ponad sto warsztatów Delphi Service Center, zawierających moduł Diesel.

Drugi poziom serwisowania comon rail to sieć Delphi Diesel Service, czyli wyspecjalizowane serwisy oferujące pełny zakres usług, łącznie z diagnostyką i naprawami, a także z regeneracją fabryczną wtryskiwaczy common rail i pomp wysokiego ciśnienia. Regeneracja fabryczna polega w tym wypadku na całkowitym odtworzeniu pierwotnych właściwość danego podzespołu według technologii opracowanych przez Delphi wraz z odtworzeniem kodów C2I wtryskiwaczy na urządzeniach AVM2 i CRI-PC firmy Hartridge.

Sieć drugiego poziomu jest tworzona w Polsce od kilkunastu lat przez wspomnianą już firmę JR Motors i posiada obecnie warsztaty rozmieszczone w całym kraju. Sieć ta jest nadal sukcesywnie rozwijana, choć wolniej niż organizacja placówek pierwszego poziomu.

Do pełnej obsługi nowoczesnych wysokociśnieniowych układów zasilania potrzebne są nie tylko specjalistyczne  narzędzia i sprzęt diagnostyczny, lecz także urządzenia i oprogramowanie do kodowania wtryskiwaczy Do pełnej obsługi nowoczesnych wysokociśnieniowych układów zasilania potrzebne są nie tylko specjalistyczne  narzędzia i sprzęt diagnostyczny, lecz także urządzenia i oprogramowanie do kodowania wtryskiwaczy
Do pełnej obsługi nowoczesnych wysokociśnieniowych układów zasilania potrzebne są nie tylko specjalistyczne
narzędzia i sprzęt diagnostyczny, lecz także urządzenia i oprogramowanie do kodowania wtryskiwaczy

Firma Delphi stworzyła również system umożliwiający współpracę poszczególnych warsztatów należących do różnych sieci. Warsztaty Delphi Diesel Service są więc przede wszystkim dostawcami regenerowanych fabrycznie wtryskiwaczy i pomp common rail dla warsztatów należących do modułu Diesel sieci Delphi Service Center. Jako punkty drugiego poziomu serwisowania mają też dostęp do części wykorzystywanych w regeneracji podzespołów, natomiast warsztaty pierwszego poziomu oferują klientom kompleksowe rozwiązania dotyczące napraw pojazdów, z użyciem zarówno podzespołów nowych, jak i regenerowanych.

Dwupoziomowa struktura systemu serwisowania ma na celu zachowanie właściwej, czyli spełniającej wszystkie obowiązujące wymogi, jakości dostarczanych na rynek regenerowanych wtryskiwaczy i pomp.

Warunki uczestnictwa stawiane warsztatom deklarującym gotowość przystąpienia do modułu Diesel programu Delphi Service Center są następujące:

  • warsztat musi być postrzegany przez klientów jako firma profesjonalna;
  • w warsztacie powinno być specjalne pomieszczenie do obsługi klienta, wydzielone strefy napraw (w tym obszar do prac wymagających zachowania szczególnej czystości);
  • oprócz standardowego wyposażenia warsztatowego zakład musi posiadać zestaw diagnostyczny Delphi DS100E lub DS150E wraz z oprogramowaniem i kompletem przewodów połączeniowych, zestawy specjalistycznych narzędzi i wyposażenia YDT 488 przewidzianego dla modułu Diesel;
  • co najmniej jeden pracownik warsztatowego personelu powinien mieć ukończone minimum jedno szkolenie z zakresu diagnozowania układów common rail, organizowane przez dystrybutorów programu Delphi Service Center.

Warsztaty, które chciałyby przystąpić do programu Delphi Diesel Service, oprócz spełnienia wymagań programu Delphi Service Center moduł Diesel muszą dodatkowo wyposażyć się w specjalistyczne urządzenia do wykonywania napraw wtryskiwaczy i pomp oraz stoły probiercze, których oprogramowanie umożliwia wygenerowanie nowych kodów C2I lub C3I na regenerowanych wtryskiwaczach. Jest to warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia prawidłowej regeneracji wtryskiwacza.

Firma Delphi zapewnia warsztatom przystępującym do obu sieci wsparcie marketingowe, szkolenia, dostęp do narzędzi specjalistycznych i sprzętu diagnostycznego, dostawy części zamiennych oraz wsparcie techniczne. Warsztaty zainteresowane podjęciem współpracy mogą zgłaszać się do koordynatora programu ze strony firmy Delphi (Andrzej Hajdasz, tel. 600 304 472, e-mail: andrzej.hajdasz@delphi.com) lub też do najbliższej filii firm Inter Cars lub JR Motors.Andrzej Hajdasz
Service Operations Manager, Delphi Product & Service SolutionsWasi dostawcy

Podobne

Polecane