strona główna Zespoły napędowe Podręcznik mechaniki pojazdowej: Montaż łożysk kół napędzanych
2009-10-02, ostatnia aktualizacja 2010-05-21 06:59

Podręcznik mechaniki pojazdowej: Montaż łożysk kół napędzanych

Montaż łożysk kół napędzanych

Fot. FAG

Montaż łożysk kół napędzanych

W klasycznym łożyskowaniu przednich kół napędzanych element ruchomy stanowi walcowa tuleja piasty, współpracująca bezpośrednio z identycznymi pierścieniami wewnętrznymi podwójnego (zespolonego) łożyska kulkowego. Nieruchomy pierścień zewnętrzny, wspólny dla obu bliźniaczych zespołów tocznych, osadzony jest wciskowo w gnieździe zwrotnicy.

Montaż [rys. A] rozpoczyna się od wciśnięcia siłą F, działającą poprzez tarczę oporową (1), zewnętrznego pierścienia łożyska (2) do zwrotnicy (4) opartej bezpośrednio na podstawie prasy (3). Tarcza oporowa musi mieścić się w gnieździe łożyska, by przepchnąć jego górną krawędź aż do pełnego odsłonięcia rowka pierścienia zabezpieczającego (5).

Jeśli kształt zwrotnicy (4) nie pozwala [rys. B] oprzeć jej stabilnie na podstawie prasy (3), trzeba zastosować odpowiednio dopasowaną tuleję dystansową (6). Zewnętrzny pierścień łożyska (2) wciska się, jak w poprzednim przykładzie.

Schemat

Osiową stabilizację łożyska w zwrotnicy zapewniają rozprężne pierścienie zabezpieczające. Osadza się je w obwodowych rowkach gniazda specjalnymi kleszczami.

W niektórych konstrukcjach zwrotnic stosuje się tylko jeden pierścień rozprężny. Rolę drugiego pełni obwodowy występ (7) na krawędzi gniazda. Podczas wciskania łożyska musi być on podparty grubymi ściankami tulei (6).

SchematW żadnym wypadku siła wywierana prasą nie może być przenoszona przez kulki, gdyż grozi to całkowitym zniszczeniem łożyska.

W następnej operacji [rys. C] na piastę (8) opartą stabilnie na podstawie prasy (3) nasuwa się siłą F zwrotnicę (4) z zamontowanym już łożyskiem. Nacisk musi być wywierany na pierścienie wewnętrzne za pośrednictwem tulei (9) i tarczy oporowej (1). Tuleja nie może dotykać zewnętrznego pierścienia łożyska.

W uzasadnionych wypadkach [rys. D] układ montowanych elementów można lub trzeba odwrócić, czyli naciskać tłoczyskiem prasy na piastę (8), a ułożoną odwrotnie zwrotnicę (4) podeprzeć za wewnętrzny pierścień łożyska odpowiednio dopasowanym trzpieniem (10) ustawionym na podstawie prasy (3).

Nakrętka półosi łączonej wielowypustem z otworem piasty musi być dokręcona momentem podanym przez producenta samochodu, ponieważ zależy od tego nie tylko stabilne zamocowanie koła, lecz także wstępne naprężenie łożyska.

ZOBACZ TAKŻE:


 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane