strona główna Forum profesjonalistów Bezbarwne lakiery nawierzchniowe
2011-09-15, ostatnia aktualizacja 2011-09-15 16:58

Lakiernictwo renowacyjne (cz. VI)

Bezbarwne lakiery nawierzchniowe

Bezbarwne lakiery nawierzchniowe

Pro+West, Multichem, BASF, Spies Hecker

Bezbarwne lakiery nawierzchniowe

Tym razem zadaliśmy ekspertom z czołowych, działających na polskim rynku firm lakierniczych następujące pytania: 

  • 1. Dlaczego w grupie lakierów bezbarwnych wciąż tak mały udział mają materiały wodorozcieńczalne?
  • 2. Jakie rodzaje lakierów bezbarwnych (ze wskazaniem konkretnych produktów) i dlaczego należy polecać szczególnie naszym samochodowym lakierniom usługowym?
  • 3. Jakie metody aplikacji lakierów bezbarwnych (z uwzględnieniem sposobu przygotowania warstwy poprzedzającej) zapewniają dziś najlepsze efekty przy najmniejszej pracochłonności?
  • 4. Jak należy prawidłowo suszyć bezbarwne lakiery nawierzchniowe zalecane przez Waszą firmę?

Niżej zamieszczamy uzyskane odpowiedzi.

 

Paweł Wąs

Pro-West lakiernictwo

1

Wielostronne testy, przeprowadzane również w trudnych warunkach, potwierdzają, że technologia wodorozcieńczalna na każdym z jej etapów nie ustępuje tradycyjnej pod względem jakości i wydajności. Zawartość rozcieńczalników we wszystkich warstwach całkowicie wodorozcieńczalnej powłoki została zredukowana o około 30% w stosunku do technologii tradycyjnej. Dzięki zastosowaniu specjalnych urządzeń do suszenia powierzchni, np.: dyszy Venturiego, można skrócić czasy schnięcia lakierów wodorozcieńczalnych do poziomu porównywalnego z technologią rozpuszczalnikową. Z uwagi na nowość technologii oraz wieloletnie przyzwyczajenia lakierników, lakiery bezbarwne wodorozcieńczalne nie cieszą się jeszcze w Polsce zbyt dużą popularnością. Poza tym warto nadmienić, że nie wszystkie firmy posiadają je w swojej ofercie.

2

Na warstwy zewnętrzne Mipa oferuje wodorozcieńczalny lakier bezbarwny Mipa WBS 2K-Klarlack. Przy nieznacznej zmianie tradycyjnych metod aplikacji materiałów lakierniczych produkt ten pozwala uzyskiwać powierzchnie charakteryzujące się wysokim, wręcz brylantowym połyskiem, doskonałym działaniem ochronnym i długotrwałą przyczepnością.

Coraz większe wymagania ochrony środowiska spełniają również lakiery bezbarwne High Solid (duża zawartość ciał stałych, obniżona zawartość rozcieńczalników, maks 420 g/l) stosowane na lakierach bazowych wodorozcieńczalnych. Lakier Mipa 2K-HS CC 4 można polerować bezpośrednio po suszeniu piecowym, wykazuje on ponadto wysoką odporność na zmienne warunki pogodowe, jak również na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Z kolei 2K-HS CS 85 jest szczególnie odporny na zarysowania dzięki technologii „Reflow” (pod wpływem wyższej temperatury, np. na skutek promieniowania słonecznego, lakier ten wpływa w mikropory i zarysowania, wyrównując je). 

Podobnie lakier bezbarwny Mipa 2K-HS-Lakier CS 44, opracowany na bazie nanotechnologii, ze względu na wysoką odporność na drobne zarysowania (wytworzone np. przez myjnie, ścieranie mechaniczne lub działanie chemikaliów) nadaje się w szczególności do lakierowania całościowego lub częściowego samochodów osobowych, motocykli, samochodów użytkowych i innych elementów wyposażenia.

Wszystkie wymienione produkty charakteryzują się również wysoką wydajnością. Zwiększona zawartość ciał stałych oraz technika aplikacji pozwalają uzyskać wydajność na poziomie 10-12 m/litr.

3

W przypadku lakierów bezbarwnych High Solid pierwszy natrysk powinien być  wykonany techniką na „pół warstwy” (prowadząc pistolet z góry do dołu warstwami zachodzącymi jedna na drugą). Dopiero drugi natrysk wykonujemy „na mokro” (z góry do dołu i z dołu do góry), uzyskując pełną siłę krycia. Dzięki zastosowaniu takiej techniki unikniemy problemów ze schnięciem i utratą połysku powłoki z powodu zbyt grubej warstwy lakieru.

4

Większość występujących na rynku lakierów bezbarwnych HS nadaje się do dalszej  obróbki (polerowania) po upływie 12 h od momentu aplikacji. W przypadku suszenia piecowego lub stosowania dysz Venturiego czasy schnięcia ulegają znacznemu przyspieszeniu. Lakiery bezbarwne Mipa 2K-HS CC4 i CC6 w przypadku suszenia w temp. 60° nadają się do polerowania już po 45 min. (czas schnięcia 30 min + wystudzenie 15 min.). Tak więc przy zastosowaniu odpowiedniej techniki aplikacji oraz dysz Venturiego czasy schnięcia lakierów bezbarwnych HS i standardowych produktów MS są zbliżone.

Sławomir Bugajski

sikkens1

Regulacje dotyczące ograniczenia LZO nie nakładają na serwisy lakiernicze wymogów stosowania wodorozcieńczalnych lakierów bezbarwnych. Dyrektywa określa jedynie, iż w lakierach nawierzchniowych (dot. lakierów bezbarwnych) maksymalna zawartość LZO może osiągać pułap 420g/l w mieszaninie gotowej do natrysku. W związku z tym producenci nie są zobligowani do dostarczania lakierów bezbarwnych opartych na technologii wodnej. Należy podkreślić, iż do chwili obecnej tylko AkzoNobel CR ma w regularnej sprzedaży lakier bezbarwny spełniający kryteria produktu wodorozcieńczalnego. Produkt ten dostępny jest na polskim rynku pod nazwą Sikkens Autoclear WB (medal na targach w Poznaniu) i zdobył uznanie wielu polskich klientów. Jako typowy produkt wodorozcieńczalny charakteryzuje się jednak ograniczonym asortymentem dodatków pozwalających na osiągnięcie różnych czasów utwardzenia – zwłaszcza przy naprawach miejscowych lub jednoelementowych. 

2

Uznaniem serwisów lakierniczych cieszą się lakiery bezbarwne pozwalające dobrać właściwy produkt do rodzaju naprawy, czyli zależnie od jej wielkości i lokalizacji w nadwoziu pojazdu zapewniający krótszy lub dłuższy czas odparowania lub absorpcji odkurzu polakierniczego. Kierując się takimi potrzebami serwisu lakierniczego, AkzoNobel CR poleca użycie lakieru Sikkens Autoclear  LV Superior, który dzięki swojej rozpiętości zastosowań pozwala wykonywać rozmaite naprawy. Takie rozwiązanie zapewnia użycie produktu o stałych parametrach aplikacyjnych do wszystkich kategorii napraw, dlatego powinno być polecane serwisom lakierniczym. 

3

Technika aplikacji lakieru bezbarwnego jest ściśle powiązana z wyborem danego produktu. Najczęściej jednak po całkowitym odparowaniu warstw lakieru bazowego zaleca się aplikację jednej warstwy kontaktowej, a następnie warstwy wykończeniowej. W przypadku większości lakierów bezbarwnych renomowanych producentów nie występuje już ściśle zdefiniowany termin „czas odparowania między warstwami lakieru bezbarwnego”. Obecnie można się pokusić o stwierdzenie, iż praktyczna aplikacja następuje bezpośrednio warstwa po warstwie.

4

Na proces utwardzania lakierów bezbarwnych w przeważającej mierze wpływają dwa czynniki: czas utwardzania oraz możliwość osiągnięcia odpowiedniej temperatury suszonego obiektu. W zależności od tego, w jaki sposób odbywa się proces suszenia lakierów bezbarwnych: w kabinie lakierniczej czy z wykorzystaniem promienników podczerwieni – uzyskanie zalecanych parametrów w kontrolowanym środowisku bezpośrednio przekłada się na efektywność suszenia. W przypadku produktu Sikkens Autoclear LV Superior przebieg procesu suszenia jest uwarunkowany uzyskaniem temperatury 60°C (temperatura obiektu) oraz czasu przypisanego w zależności od zastosowanych dodatków.

Adam Dąbrowski

1

Pierwsza i najważniejsza przyczyna to cena. Sam wodorozcieńczalny lakier bezbarwny nie jest droższy od rozcieńczalnikowego, kosztowne są natomiast utwardzacze. Otóż utwardzacz do lakierów standardowych jest bardzo wrażliwy na wilgoć, czyli najpierw reaguje z wilgocią, a dopiero później z żywicą zawartą w lakierze. Utwardzacz do lakieru wodorozcieńczalnego wymaga drogich dodatków, eliminujących tę właściwość, gdyż inaczej nie mógłby współpracować z rozpuszczalnikiem wodnym.

Drugą przyczyną jest sam proces lakierowania, i nie chodzi tu o specjalne narzędzia, jak pistolety czy kabiny lakiernicze. Również metody nakładania są takie same, jak w przypadku lakierów HS VOC. Podstawową różnicą jest wygląd lakieru podczas nakładania. Dopóki nie jest on wysuszony, wygląda jak matowy. Przeszkadza to w pewnym stopniu w ocenie jakości lakierowania. Oczywiście, w niedługim czasie lakiery bezbarwne H2O będą coraz bardziej powszechne i coraz częściej będą wybierane przez warsztaty, tym bardziej, że regulacje prawne stają się coraz bardziej rygorystyczne. W USA lakiery bezbarwne wodorozcieńczalne są w powszechnym użyciu, a w Kalifornii innych używać nie wolno.

2

W ofercie Glasurit znajduje się wiele lakierów bezbarwnych, a wśród nich na szczególną uwagę zasługują 4 główne produkty. 

Glasurit 923-447 (rysoodporny lakier bezbarwny HS VOC, Nanotechnologia) jest przeznaczony do lakierowania samochodów narażonych na zarysowania, tj. te renowych i SUV. Wyróżnia się udoskonalonymi właściwościami aplikacyjnymi oraz zoptymalizowaną rozlewnością. Dodatkową zaletą, istotną dla każdego warsztatu lakierniczego, jest krótki czas schnięcia. 

Uniwersalny lakier bezbarwny Glasurit HS 923-335 VOC przeznaczony jest dla bardzo szerokiej grupy warsztatów potrzebujących dobrej jakości za rozsądną cenę. Charakteryzuje się przede wszystkim wspaniałą rozlewnością, wysokim połyskiem i głębią odcieni pokrywanych nim warstw bazowych.

Lakier bezbarwny Glasurit HS 923-35 VOC nadaje się do wszelkich aplikacji standardowych, spełniających wymagania dyrektywy VOC. Wykończona nim powierzchnia nie ustępuje połyskiem i klarownością powłokom wykonanym fabrycznie.

Glasurit HS Racing Clear 923-135 VOC umożliwia bardzo szybkie wykonywanie napraw małych uszkodzeń i pojedynczych elementów przy spełnianiu wymagań VOC. Można go suszyć nawet w temperaturze pokojowej. 

3

Metody aplikacji lakierów bezbarwnych Glasurit są bardzo proste i szybkie, a ich przebieg zależy od rodzaju i przeznaczenia lakieru bezbarwnego. W przypadku lakierów nakładanych w technologii 1-warstwowej na uprzednio nałożoną i wysuszoną farbę bazową H2O nakładamy jedną szybką warstwę lakieru bezbarwnego. Oszczędza to znacznie czas oraz koszty pracy (roboczogodziny), a także koszty użycia kabiny (paliwo, prąd). 

Lakiery 2-warstwowe nakłada się na uprzednio wysuszoną farbę bazową H2O w dwóch kolejnych, zachodzących na siebie warstwach z krótkim czasem odparowania. Technologii tej używa się wtedy, gdy szczególnie ważna jest jakość powłoki, np. przy naprawach samochodów ekskluzywnych marek. 

4

Suszenie lakierów bezbarwnych Glasurit może być wykonywane trzema metodami: 

  • IR, czyli promiennikiem podczerwieni (metoda zalecana do napraw szybkich, miejscowych typu Spot Paint, wykonywanych z reguły na stanowisku przygotowawczym; suszenie nie trwa dłużej niż kilka minut, w zależności od wersji utwardzacza i ilości warstw);
  • w kabinie, gdzie przy temperaturze 60 °C lakier bezbarwny Glasurit Racing Clear 923-135 VOC jest suchy już po 10 minutach, choć standardowe suszenie trwa do 30 minut, co oznacza zwiększenie przepustowości kabiny lakierniczej o 50%; 
  • na wolnym powietrzu, czyli metodą opłacalną przy małej ilości napraw, jeśli temperatura w nocy nie spada poniżej 5 °C, gdyż wtedy reakcje chemiczne w produktach chemoutwardzalnych nie zachodzą.

Marek Lemieszewski

1

Obowiązujące przepisy zezwalają na zastosowanie do napraw renowacyjnych pojazdów lakiery bezbarwne z kategorii B4 (LZO<420g/l). Mały udział na rynku lakierów bezbarwnych wodorozcieńczalnych związany jest z niewielką ich popularnością. Według obiegowej opinii, czas schnięcia, twardość i odporność powłoki w większości materiałów wodorozcieńczalnych nie dorównują lakierom konwencjonalnym HS. Drugim czynnikiem są przyzwyczajenia lakierników. Trzecim bardzo ważnym aspektem pozostaje cena oraz konieczność zakupu dodatkowego wyposażenia.

2

Oferujemy lakiery spełniające ostre wymogi dotyczące emisji LZO, bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Mamy szeroką gamę takich lakierów bezbarwnych, np. CP 2007 HS, CP 2008 HS oraz CP 2009 UHS.

Multichem

3

Powierzchnia, na którą nakładamy lakier bezbarwny, musi być odpowiednio przygotowana niezależnie od tego, czy będzie on konwencjonalny czy wodorozcieńczalny. Lakier bazowy nakładamy zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w kartach technicznych. Powierzchnia lakierowana musi być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Jeśli zależy nam na uzyskaniu powłoki bezbarwnej o wysokim połysku, to polecamy stosowanie lakieru bezbarwnego CP 2009 UHS. Nie wymaga on stosowania rozcieńczalnika. Wystarczy półtorej warstwy lakieru (pierwsza cienka, druga pełna) do uzyskania optymalnej powierzchni o wyrazistej głębi i wysokiej odporności na zarysowania. Mniejsza ilość warstw lakieru zapewnia jego większą wydajność.

Zaletą lakierów HS, UHS marki Profix jest krótszy czas nakładania i grubsza w porównaniu z MS powłoka sucha.

4

Najlepiej, gdy lakierowanie wykonujemy w kabinosuszarce i po aplikacji lakieru uruchomimy suszenie przez 30 min w 60 st. C. Po zakończonym procesie suszenia i studzenia lakierowanej powierzchni można ją polerować.

Coraz częściej użytkownikom zależy na uzyskaniu efektu matowej powierzchni odpornej na zarysowania. Te wymogi spełnia lakier CM 10 SRF i to niezależnie od koloru bazy. Zaletą produktu jest możliwość samodzielnej regulacji stopnia połysku. Więcej informacji o tym produkcie znaleźć można na stronie producenta www.multichem.pl

Mariusz Safarzyński

Spieces HEcker1

Ponieważ jest możliwe wykonanie konwencjonalnego lakieru bezbarwnego, który pozwala spełnić wymagania norm UE. Obecnie lakier ten jest szybszy i łatwiejszy w stosowaniu.

2

Najważniejsze dla warsztatów lakierniczych jest stosowanie produktów zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gwarantujących wykonanie naprawy w możliwie najkrótszym czasie przy jak najwyższej jakości. Takim produktem jest np. HS Klarlack 8650, który można aplikować w jednym toku pracy, a w przypadku zastosowania szybkiego utwardzacza czas suszenie można ograniczyć nawet do 12 min.

3

Warstwę poprzedzającą należy przygotować zgodnie z instrukcjami technicznymi tak, aby zapewnić dobrą przyczepność i możliwie najlepszą gładkość, która ma znaczący wpływ na rozlewność i wygląd lakieru bezbarwnego. Lakier bezbarwny trzeba dobrać w zależność od wymagań. W przypadku napraw standardowych zastosujemy produkt, który zapewnia dobry wygląd i połysk przy jednocześnie szybkim schnięciu. Natomiast np. w przypadku odrestaurowywania aut zabytkowych zastosujemy produkt trochę wolniejszy, ale zapewniający brylantowy wysoki połysk. W innych przypadkach (np. marka Mercedes) wymagany jest lakier o podwyższonej odporności na zarysowania. Tak więc lakier bezbarwny należy dobrać do rodzaju naprawy i postawionych wymagań.

4

Wszystkie obecne lakiery zwane HS spełniające wymogi UE, które zawierają mniej niż 420 g/l rozcieńczalników organicznych, powinniśmy suszyć w podwyższonej temperaturze. Nasza firma zaleca temperaturę elementu nie niższą niż 60 stopni C. Dzięki temu powłokę wysuszymy szybciej i uzyskamy wyższą jej twardość końcową. Należy również pamiętać, że często temperatura ustawiona na panelu sterowania kabiny lakierniczej różni się od temperatury naprawianego nadwozia lub elementu wewnątrz kabiny. W zależności od miejsca i rodzaju podłoża temperatura może wahać się nawet o 15 stopni. 

Np. błotnik umieszczony na stojaku jest nagrzewany bezpośrednio z dwóch stron, przez co osiąga temperaturę suszenia znaczenie szybciej niż drzwi zamontowane w pojeździe. Znakomitą i tanią metodą kontroli temperatury elementu jest termometr laserowy.

Wygrzewanie lakieru bezbarwnego przekłada się na późniejszą jakość usługi. Proces ten należy rozpocząć zaraz po lakierowaniu (uwzględniając czas na odparowanie) i nie należy go przerywać przed upływem czasu zalecanego przez instrukcje techniczne.


 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane


ver. 2023#2