strona główna Recenzje English in a Car Repair Workshop
2013-03-04, ostatnia aktualizacja 2013-03-04 10:31

English in a Car Repair Workshop

Jest to pierwsza tego rodzaju książka na polskim rynku wydawniczym, lecz jej brak odczuwało się od dawna. Z jednej bowiem strony przez kilkadziesiąt już lat język angielski posiada niekwestionowany status uniwersalnego narzędzia w międzynarodowych kontaktach we wszystkich dziedzinach współczesnej cywilizacji z techniką motoryzacyjną włącznie, a z drugiej – każda z tych dziedzin posługuje się własną, coraz bardziej odrębną terminologią. Dzięki temu wiele powszechnie znanych słów i ich wzajemnych połączeń nabiera specyficznych znaczeń w kontekstach określonych profesji. Trafnego ich rozumienia i stosowania nie zapewniają żadne kursy ani szkoły, więc zainteresowanym pozostaje tylko nauka na popełnianych błędach, mających w najlepszym wypadku swe konsekwencje w postaci zabawnych nieporozumień.

Tego właśnie praca Blanki Myszkowskiej pozwala unikać, gdyż nie jest kolejnym specjalistycznym słownikiem, lecz bardzo kompetentnym i starannie usystematyzowanym podręcznikiem precyzyjnego porozumiewania się po angielsku we wszelkich sprawach związanych z motoryzacją. Pierwszy jego rozdział traktuje o rozmowach prowadzonych w rozmaitych okolicznościach przez pracowników samochodowego warsztatu z klientami i pomiędzy sobą, uwzględniając przy tym charakterystyczne zwroty warsztatowego żargonu. W rozdziale drugim omówiona została samochodowa elektrotechnika i elektronika – od elementarnych podstaw aż po najnowocześniejsze systemy. Najobszerniejszy rozdział trzeci zawiera szczegółowe opisy wszystkich pozostałych motoryzacyjnych części, podzespołów i zespołów wraz z zagadnieniami związanymi z ich obsługą i naprawą. O merytoryczną poprawność przedstawianych zagadnień technicznych zadbał jako konsultant mgr inż. Stefan Myszkowski, znany w polskiej branży motoryzacyjnej z licznych publikacji eksperckich, a konsultacjami językowymi służył Richard Tatham.

Książka jest obficie i dokładnie ilustrowana, co pozwala każdy użyty w niej termin skojarzyć jednoznacznie z przedmiotem lub zjawiskiem, którego on dotyczy, a dołączone konspekty językowych ćwiczeń i płyty CD ułatwiają opanowanie prawidłowego użycia oraz wymowy poznawanych słów i zwrotów.

Omawiany podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego i wsparty dotacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, lecz odpowiada edukacyjnym potrzebom nie tylko uczniów, studentów i nauczycieli wszystkich szczebli szkół kształcących specjalistów samochodowych. Przyda się też polskim fachowcom planującym podjęcie pracy za granicą i krajowym pracownikom tej branży utrzymującym międzynarodowe kontakty służbowe, jak również filologom angielskim zajmującym się tłumaczeniem motoryzacyjnych tekstów technicznych i biznesowych.

Blanka Myszkowska "English in a Car Repair Workshop"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Wydanie I, Warszawa 2012


 

Wasi dostawcy


Podobne

Polecane


ver. 2023#2