strona główna Zespoły napędowe Podręcznik mechaniki pojazdowej: Montaż łożysk kół kierowanych
2009-10-05, ostatnia aktualizacja 2010-05-21 07:00

Podręcznik mechaniki pojazdowej: Montaż łożysk kół kierowanych

Elementy łożyskowania

Fot. FAG

Elementy łożyskowania

Standardowe łożyskowanie kół przednich nienapędzanych składa się z dwóch różnych pod względem wymiarów rolkowych łożysk stożkowych, łączących piastę z nieru-chomym czopem zwrotnicy.

Zewnętrzne pierścienie obu łożysk (3) osadzane są w otworze piasty z nieznacznym wciskiem (luzem ujemnym) i ustalane wzdłużnie tylko jednostronnie przez pierścieniowe nadlewy (4) korpusu (1). Pierścienie wewnętrzne (5) łączą się z czopem zwrotnicy (2) przesuwnie, a do ich wzdłużnego ustalenia służą: z jednej strony - pierścień dystansowy (6), z drugiej zaś - podkładka oporowa (7) i nakrętka (8). Otwór piasty pełni równocześnie funkcję zasobnika smaru zamkniętego przy nasadzie czopa pierścieniem uszczelniającym Simmera (10) i przy jego końcu zaślepką (9). Osłona przeciwpyłowa (11) chroni pierścień Simmera przed przyspieszonym zużyciem.

Elementy łożyskowania

Konstrukcja ta wymaga okresowego serwisowania, obejmującego zależnie od potrzeby i zaleceń producenta pojazdu: regulację wstępnego luzu łożysk, wymianę smaru i wymianę łożysk.

Całkowity demontaż piasty wymaga wykonania następujących czynności: odkręcenia koła po odpowiednim uniesieniu pojazdu; wyjęcia (lub odkręcenia) zaślepki piasty; wyjęcia zawleczki, odkręcenia nakrętki i wyjęcia podkładki oporowej; wyjęcia kosza z rolkami i pierścienia wewnętrznego mniejszego łożyska; zsunięcia całego łożyskowania z czopa. Ze zdjętego korpusu piasty należy usunąć resztki starego smaru, wyjąć pierścień Simmera (przez podważenie wkrętakiem, gdyż nie może on być już ponownie użyty). Przy wymianie łożysk konieczne jest również usunięcie z gniazd ich starych pierścieni zewnętrznych (wybijakiem lub ściągaczem udarowym z odpowiednią końcówką. Części przewidziane do ponownego montażu trzeba starannie wyczyścić, umyć benzyną i dokładnie wysuszyć. Dla poprawnego wykonania tych czynności wskazane jest zdjęcie pierścienia dystansowego (6) wraz z osłoną (11).

Prawidłowy montaż rozpoczyna się od wciśnięcia zewnętrznych pierścieni łożysk (3) do gniazd piasty za pomocą prasy i dokładnie dopasowanego stempla (S) tak, by przylgnęły one szczelnie do pierścieniowych nadlewów (4). Następnie wprowadza się zapas smaru do wnętrza korpusu piasty i smaruje obficie oba zespoły rolek w ich koszykach prowadzących. Potem składa się w komplet większe łożysko i zamyka je w piaście pierścieniem Simmera (zawsze nowym!). Później pozostaje nasunięcie piasty na czop (po założeniu osłony przeciwpyłowej i pierścienia dystansowego), skompletowanie mniejszego łożyska i wstępne ustalenie go nakrętką przez podkładkę oporową.

Rys. 1: Elementy łożyskowania

Końcową czynnością jest regulacja luzu łożyskowania. Polega ona na tak silnym (niektórzy producenci podają tu dokładne wartości momentów) dokręceniu nakrętki, by piasta na czopie obracała się z wyraźnym oporem, a następnie na zluzowaniu nakrętki o 1/12 obrotu. Uzyskany dzięki temu luz można dodatkowo sprawdzić czujnikiem zegarowym i porównać z danymi fabrycznymi. Nakrętkę zabezpiecza się przed samoczynnym odkręcaniem nową zawleczką lub przez zagniecenie w rowku czopa jej miękkiej tulejki.

Montaż zewnętrznych pierścieni tocznych Zasada regulacji luzu wstępnego Kontrola luzu czujnikiem zegarowym
Rys. 2: Montaż zewnętrznych pierścieni tocznych
Rys. 3: Zasada regulacji luzu wstępnego
Rys. 4: Kontrola luzu czujnikiem zegarowym

ZOBACZ TAKŻE:

 


 

Wasi dostawcy

Podobne

Polecane